e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 26 Sayı : 2 Yıl : 2020

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Spontan İntraserebral Kanamalı Hastalarda Cerrahi Müdahale Sonuçlarının Belirleyicileri [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2019; 25(4): 214-217 | DOI: 10.4274/tnd.2019.67365  

Spontan İntraserebral Kanamalı Hastalarda Cerrahi Müdahale Sonuçlarının Belirleyicileri

İsmail Kaya1, İlker Deniz Cingöz2, İnan Uzunoğlu3, Ceren Kızmazoğlu4, Hasan Emre Aydın1, Nurullah Yüceer3
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A.b.d., Kütahya, Türkiye
2Alsancak Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A.b.d., Izmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, spontan intrakraniyal kanama nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarda mortaliteyi araştırmak ve prediktif faktörleri tanımlamaktır.
Gereç ve Yöntem: 2010-2017 yılları arasında iki klinikte spontan intrakraniyal hematom nedeniyle ameliyat edilen 164 hasta retrospektif olarak incelendi ve analiz edildi.
Bulgular: Cerrahi tedavi uygulanan 164 hastanın 83’ü kadın (%50,6), 81’i erkekti (%49,4), yaş ortalaması 56±14,54 idi. Hastaların 109’unda (%66,4) hipertansiyon vardı. Altmış dokuz hastada (%42,1) hematom intraparankimal, 33’ünde (%20,1) talamik, 33’ünde (%20,1) intraventriküler, 29’unda (%17,7) ise serebellar yerleşimliydi. İlk 8 saat içinde ameliyat yapılan olgularda mortalite %55,4 (56 olgu); ameliyatın tanıdan 8-24 saat sonra yapıldığı durumlarda bu oran %73 (38 olgu) idi. Cerrahi tedavinin 24-48 saat arasında yapıldığı durumlarda mortalite oranı %72,7 idi (8 olgu).
Sonuç: Spontan intrakraniyal hematomlu hastalarda cerrahi prognoz ve mortaliteyi; hastanın yaşı, hematomun yeri ve hacmi, intraventriküler kanama ve hastanın başlangıçtaki nörolojik durumu belirler. Kanamadan 8 saat sonra yapılan cerrahi tedavi ile mortalite arasında anlamlı ilişki bulunmadı. İntrakraniyal hematomlarda cerrahi tedavi endikasyonları hakkında hala tartışmalar vardır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi tedavi, spontan intraserebral hematom, mortalite, prognoz


İsmail Kaya, İlker Deniz Cingöz, İnan Uzunoğlu, Ceren Kızmazoğlu, Hasan Emre Aydın, Nurullah Yüceer. Predictors of Mortality in Patients with Surgically Treated Spontaneous Intracranial Hemorrhage. Turk J Neurol. 2019; 25(4): 214-217

Sorumlu Yazar: İlker Deniz Cingöz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2020 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale