e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 26 Sayı : 1 Yıl : 2020

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Rey Karmaşık Figür Testi ve Tanıma Uygulaması (RKFT-T): Bir Yetişkin Türk Örneklemi Üzerinde Norm Belirleme Çalışması [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2007; 13(6): 387-394

Rey Karmaşık Figür Testi ve Tanıma Uygulaması (RKFT-T): Bir Yetişkin Türk Örneklemi Üzerinde Norm Belirleme Çalışması

Esin Varan1, Öget Tanör2, Hakan Gürvit2
1Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nörolojik Bilimler Merkezi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bilimsel zemin: Rey Karmaşık Figür Testi ve Tanıma Uygulaması (RKFT-T), yapılandırma becerisini ve görsel belleği değerlendirmekte kullanılan bir testtir.
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, RKFT-T’nin Türk yetişkin örneklemi için normatif verilerinin toplanması ve test performansına yaş, eğitim ve cinsiyet değişkenlerinin etkisini araştırmaktır.

YÖNTEMLER: Gereç ve YÖNTEMLER: Veriler, 17-82 yaşları arasında, altı farklı yaş ve üç farklı eğitim düzeyinden toplam 198 sağlıklı kişiden elde edilmiştir.
BULGULAR: SONUÇLAR: Birçok RKFT-T test puanının yaş ve eğitim değişkenlerinden etkilendiği, ancak cinsiyetin test performansı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı bulunmuştur.
SONUÇ: YORUM: Bu çalışma ile RKFT-T’nin ülkemizdeki klinik çalışmalarda kullanılabilecek değerlendirme kriterleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rey Karmaşık Figür Testi ve Tanıma Uygulaması (RKFT-T), nöropsikolojik testler, bellek


Esin Varan, Öget Tanör, Hakan Gürvit. Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (RCFT): Norm Determination Study on Turkish Adult Sample. Turk J Neurol. 2007; 13(6): 387-394

Sorumlu Yazar: Esin Varan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2020 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale