e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 1 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Beyin Sapı Lezyonlarında Posterior Auriküler Kas Yanıtının Araştırılması [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2018; 24(3): 243-247 | DOI: 10.4274/tnd.57255  

Beyin Sapı Lezyonlarında Posterior Auriküler Kas Yanıtının Araştırılması

Yeşim Gülen Abanoz1, Yasin Abanoz1, Yasemin Akıncı1, Ayşegül Gündüz1, Eser Buluş2, Melih Tütüncü1, Sabahattin Saip1, Meral Erdemir Kızıltan1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi, Nöroloji, İstanbul, Türkiye

Amaç: Posterior auriküler kas yanıtı (PAMR), işitsel uyarı sonrası, PAK üzerinden kaydedilen miyojenik bir potansiyeldir. Devresi, jeneratörü beyin sapında bulunan koklear ve fasiyal sinirler tarafından oluşturulur. Beyin sapı lezyonlarının belirlenmesinde veya lokalize edilmesinde göz kırpma refleksinin (GKR) önemi bilinmektedir, biz de PAMR incelemesinin izole beyin sapı lezyonlarının belirlenmesinde veya lokalize edilmesinde ek bir kullanım sağlayıp sağlamayacağını araştırdık. Bizim hipotezimiz, her iki refleksin incelenmesinin klinik faydayı artıracak olmasıydı.
Gereç ve Yöntem: İzole beyin sapı lezyonu multipl skleroz, iskemik inme ve serebellopontin açı schwannomu olan 34 hasta ve 41 sağlıklı birey çalışmaya alındı. PAMR işitsel uyarı sonrası PAK üzerinden kaydedildi. GKR, supraorbital sinirin elektriksel uyarımı ile elde edildi.
Bulgular: PAMR, sağlıklı bireylerin %82,9’unda mevcutken, hasta grubunda varlığı oldukça düşüktü (%38,2, p=0,001). PAMR’nin ortalama latansı hasta bireylerde sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında gecikmişti (p=0,001). Tüm sağlıklı bireylerden GKR alınabilmesine karşılık, hasta grubunda GKR latanslarının uzamış olduğu ya da GKR’nin alınamadığı gözlenmiştir. Farklı etiyolojilere veya lokalizasyona göre farklılık yoktu.
Sonuç: PAMR varlığı oldukça yüksek olmasına rağmen, elde edilmemesi her zaman bir patolojiye işaret etmez. Ancak uzamış latanslar hemen her zaman PAMR yolağının tutulumunu düşündürür. Benzer şekilde, anormal GKR ve PAMR yokluğunun bir arada bulunması, beyin sapı fasiyal nükleus veya proksimal fasiyal sinir tutulumuna dair bilgi sağlar.

Anahtar Kelimeler: Posterior auriküler kas yanıtı, göz kırpma refleksi, beyin sapı, multipl skleroz, inme


Yeşim Gülen Abanoz, Yasin Abanoz, Yasemin Akıncı, Ayşegül Gündüz, Eser Buluş, Melih Tütüncü, Sabahattin Saip, Meral Erdemir Kızıltan. Posterior Auricular Muscle Response: Observations in Brainstem Lesions. Turk J Neurol. 2018; 24(3): 243-247

Sorumlu Yazar: Yasemin Akıncı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale