e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 26 Sayı : 2 Yıl : 2020

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Tanısal ve Terapötik Lomber Ponksiyonda Bilgilendirilmiş Onam: Hastalar Risklerin Farkında mı? [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2019; 25(4): 229-232 | DOI: 10.4274/tnd.2019.41196  

Tanısal ve Terapötik Lomber Ponksiyonda Bilgilendirilmiş Onam: Hastalar Risklerin Farkında mı?

Muhammed Nur Ögün, Merve Önerli, Şule Aydın Türkoğlu, Serpil Yıldız
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada, bilgilendirilmiş onam tipinin (yazılı veya yazılı ve sözlü), hastaların lomber ponksiyon (LP) işleminin riskleri konusundaki farkındalığı üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Grup 1’e işlemden 24 saat önce, “bilgilendirilmiş onam formu” verildi ve okuyup imzalamaları istendi. Grup 2’ye bilgilendirilmiş onam formu verildikten sonra, formda belirtilen komplikasyonlar bir nörolog tarafından sözlü olarak da ayrıca açıklandı. İşlem sonrası her iki gruba da onam formunda belirtilen komplikasyonlardan haberdar olup olmadıkları soruldu.
Bulgular: Çalışmaya 43 hasta (grup 1, n=23 ve grup 2, n=20) dahil edildi; hastaların %14’ü (n=6) üniversite mezunu, %18’i (n=8) lise mezunu, %67’si (n=29) ilköğretim mezunu idi. Her iki grup arasında yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından anlamlı fark bulunmadı. Hastaların farkında olduğu komplikasyon sayısının ortalama değeri grup 1 ve 2’de sırasıyla 1,17±1,02 ve 7,35±1,26 idi. Her iki grupta da hastaların farkında oldukları komplikasyon sayısında anlamlı bir fark gözlendi (p<0,001).
Sonuç: Hekimlerin sorumlulukları LP öncesi hastalara yalnızca bilgilendirilmiş onam formu vermekle sınırlı değildir. Doktorlar, formun içeriğini hastalara sözlü olarak da açıklamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilgilendirilmiş onam, hastaların farkındalığı, lomber ponksiyon, lomber ponksiyonun riskleri


Muhammed Nur Ögün, Merve Önerli, Şule Aydın Türkoğlu, Serpil Yıldız. Informed Consent in Diagnostic and Therapeutic Lumbar Puncture: Are Patients Aware of the Risks?. Turk J Neurol. 2019; 25(4): 229-232

Sorumlu Yazar: Muhammed Nur Ögün, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2020 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale