e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 24 Sayı : 4 Yıl : 2018

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Nöromüsküler Hastalarda Gövde Kontrolünün Değerlendirilmesi: Gövde Bozukluk Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2018; 24(2): 130-136 | DOI: 10.4274/tnd.36024  

Nöromüsküler Hastalarda Gövde Kontrolünün Değerlendirilmesi: Gövde Bozukluk Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği

Yasemin Parlak Demir1, Sibel Aksu Yıldırım2
1Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

Amaç: Çalışmamızın amacı Gövde Bozukluk Ölçeği’nin (GBÖ) erişkin nöromüsküler hastalıklarda geçerlik ve güvenirliğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 66 nöromüsküler hastalık tanısı olan birey alındı. Çalışmaya dahil edilen olgulara GBÖ, Manuel Kas Testi (gövde, üst ve alt ekstremite), Motor Fonksiyon Değerlendirme Ölçeği (MFM), Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FIM), Rivermead Mobilite İndeksi (RMI) yapıldı.
Bulgular: GB֒nün test tekrar test, ICC güvenirlikleri mükemmel bulundu (GBÖ: 0,96 ve 0,98). Cronbach alfa katsayısı 0,82 bulundu. Yapı geçerliği için GBÖ ile MFM (r=0,29), MFM gövde (r=0,31), toplam gövde kas kuvveti (r=0,34), toplam alt ekstremite kas kuvveti (r=0,34, p<0,05), toplam kas kuvveti (gövde, alt ve üst ekstremite) (r=0,52, p<0,05) arasında anlamlı ilişki bulundu. GBÖ uyum geçerliği için FIM (r=0,32, p<0,05) ve RMI (r=0,39, p<0,05) ile ilişkili bulundu.
Sonuç: Çalışmanın sonucunda GB֒nün erişkin kas hastalıklarında yapı ve uyum geçerliliğinin olduğu ve mükemmel güvenirliğe sahip olduğu bulundu. GBÖ rehabilitasyon kliniklerinde uygulaması kolay ve kısa zaman alan bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler: Erişkin nöromüsküler hastalık, Gövde Bozukluk Ölçeği, geçerlik, güvenirlik


Yasemin Parlak Demir, Sibel Aksu Yıldırım. Assessment of Trunk Control in Patients with Neuromuscular Diseases: Validity and Reliability of the Trunk Impairment Scale. Turk J Neurol. 2018; 24(2): 130-136

Sorumlu Yazar: Yasemin Parlak Demir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale