e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 24 Sayı : 4 Yıl : 2018

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Kardiyak Etiyoloji Dışlanan Akut İskemik İnme Hastalarında Elektrokardiyografik Değişiklikler ve Prognostik Etkileri [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2018; 24(2): 137-142 | DOI: 10.4274/tnd.12058  

Kardiyak Etiyoloji Dışlanan Akut İskemik İnme Hastalarında Elektrokardiyografik Değişiklikler ve Prognostik Etkileri

Aydın Kaya, Yıldız Arslan, Öner Özdoğan, Figen Tokuçoğlu, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nörülüji Kliniği, İzmir

Amaç: Akut iskemik inme, elektrokardiyografi (EKG) sonuçları ve kardiyak enzim düzeyleri üzerinde etkili olmakla birlikte mekanizması açık bir şekilde belirlenememiştir. Amacımız akut iskemik inmede EKG ve kardiyak enzim değişikliklerini incelemek ve bu değişiklikler ile inme lokalizasyonu ve prognoz arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma 241 akut iskemik inme hastalarını içermektedir. Çalışmaya kardiyak aritmi ve inme öyküsü olmayanlar ile EKG ritmi ve süresini etkileyen ilaç kullanımı, akut veya kronik miyokardiyal enfarktüs öyküsü ve elektrolit dengesizliği olmayanlar dahil edildi. İnme vasküler risk faktörleri, kreatin kinaz-MB (CK-MB) ve TnI düzeyleri, EKG sonuçları incelendi.
Bulgular: Yaş ortalamaları benzer olan 123 hastada sağ hemisfer enfarktı ve 118 hastada sol hemisfer enfarktı vardı. HT sağ hemisfer infarktlarında daha sıktı (p=0,013). En sık karşılaşılan EKG anormallikleri; QTc uzaması (%31), ST depresyonuydu (%24). Sağ hemisferik ve serebellar enfarktı olan hastalarda CK-MB ve TnI düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti. QRS süreleri serebellar enfarktlarda daha uzun saptandı (p=0,05).
Sonuç: Akut iskemik inmeli hastalarda 24 saat içinde en sık görülen EKG anormalliği QTc uzamasıydı. Sağ hemisfer ve serebellar enfarktlı hastalarda CK-MB ve TnI düzeyleri belirgin yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Akut iskemik inme, EKG değişiklikleri, TnI düzeyleri, inme prognozu, serebellar enfarkt


Aydın Kaya, Yıldız Arslan, Öner Özdoğan, Figen Tokuçoğlu, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu. Electrocardiographic Changes and Their Prognostic Effect in Patients with Acute Ischemic Stroke without Cardiac Etiology. Turk J Neurol. 2018; 24(2): 137-142

Sorumlu Yazar: Yıldız Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale