e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 3 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Multipl Skleroz ve İnme ayırıcı tanısında otoantikor ve viral serolojik incelemelerin katkısı. [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. Baskıdaki Makaleler: TJN-09735

Multipl Skleroz ve İnme ayırıcı tanısında otoantikor ve viral serolojik incelemelerin katkısı.

Ahmet Şair1, Utku Ogan Akyıldız1, Berna Korkmazgil2, Nefati Kiylioglu1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji AD, Aydın

Amaç: MS ve İnme tanısında başvurulan oto antikor ve viral serolojik incelemelerin tanıdaki değerini ve tedavi seyri üzerine etkisini değerlendirmek.
Gereç ve Yöntem: 2012-2016 yılları arasında Nöroloji kliniğinde başvuran hastalar retrospektif olarak incelendi. Otoantikor testleri anti nükleer antikor (ANA), anti-dsDNA ve viral serolojik incelemeler Epstein-Barr Virus (EBV), Varicella Zoster Virus (VZV), Sitomegalovirus (CMV), Herpes Simplex Virus Tip 1 ve 2 (HSV1-2) Ig G ve IG M) sorgulandı. Gruplar tanılarına göre MS, İnme ve bu iki tanı dışında kalan tüm tanılar (polinöropati, myastenia gravis, demans, baş ağrısı, epilepsi..vs) diğer adı altında gruplandı. Tüm testlerden elde edilen veriler, bu testlerin tanısal performansta bir artış sağlayıp sağlamadığını belirlemek için analiz edildi.
Bulgular: Otoantikor ve viral serolojik testler arasında en sık kullanılan test ANA (MS-71 olgular, İnme-160 olgular ve diğer 482 vakalar) idi. Pozitif/negatifliğe dayalı tüm test sonuçları, tüm gruplarda hastalığın ilk tanısında ve tedavi stratejisinde herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır.
Sonuç: Oto antikor ve viral serolojik testlerden elde edilen bilgiler MS ve İnme tanısını etkilemez. Rutin tarama için bu testlerin yapılması, klinik hastalıkla ilgili önemli bir bulgu olmadığı sürece faydasız bir işlem olarak görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Multipl Skleroz, İnme, SLE, ANA, EBV, CMV
Sorumlu Yazar: Ahmet Şair, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale