e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 26 Sayı : 1 Yıl : 2020

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Migren Hastalarında Serum Lipid Profili, Paraoksonaz/Arilesteraz Aktivitesi ve Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Düzeyleri Arasındaki İlişki [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2017; 23(3): 117-121 | DOI: 10.4274/tnd.09216  

Migren Hastalarında Serum Lipid Profili, Paraoksonaz/Arilesteraz Aktivitesi ve Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yasemin Eren1, Ebru Bilge Dirik2, Salim Neşelioğlu3, Özcan Erel3
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
3Yıdırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Paraoksonaz 1 (PON1) yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ile ilişkilidir ve düşük yoğunluklu lipoproteinin (LDL) oksidasyonunu inhibe eder. HDL’nin antioksidan ve antiaterojenik özelliği bu duruma bağlanmaktadır. Vasküler aterosklerotik süreçte tanımlanan enflamasyon, oksidatif stres ve endotelyal disfonksiyon gibi mekanizmalar migren patofizyolojisinde yer almaktadır. Çeşitli çalışmalarda hiperlipidemi migren ilişkisi tanımlanmıştır ancak farklı sonuçlar bildirilmiştir. Biz bu çalışmada migren hastalarında genel lipid profili ve PON1, ARE aktivitesi ile HDL düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışma grubuna 150 migren hastası alındı. Kontrol grubu yaş ve cinsiyet uyumlu 71 sağlıklı bireyden oluşmaktadır. Her iki gruptaki bireylerde herhangi bir vasküler risk faktörü yoktu. PON1, arilesteraz (ARE) aktiviteleri Erel tarafından geliştirilen yöntem kullanılarak değerlendirilmiştir. Serum lipid düzeyleri otoanalizör (Roche Hitachi Cobas c501) kullanılarak ölçüldü.
Bulgular: Serum lipid profili PON1/ARE aktivitesi ve HDL düzeyleri kontrol grubu benzerdi. Hasta ve kontrol grubunda lipid parametreleri ve PON1 ve ARE düzeyleri arasında istatiksel korelasyon bulunmadı.
Sonuç: Bizim sonuçlarımıza göre vasküler risk faktörü olmayan migrenlilerde PON1 ve ARE aktivitesini araştırmak anlamsızdır. Diğer taraftan migren etiyopatogenezinde, PON1 ve ARE aktivitesi ile longitudinal ilişkisinin değerlendirilmesi için, daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Paraoksonaz, arilesteraz, yüksek yoğunluklu lipoprotein, migren


Yasemin Eren, Ebru Bilge Dirik, Salim Neşelioğlu, Özcan Erel. Serum Lipid Profiles, Relationship Between Paraoxonase/Arylesterase Activity and High-density Lipoprotein Levels in Patients with Migraine. Turk J Neurol. 2017; 23(3): 117-121

Sorumlu Yazar: Yasemin Eren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2020 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale