e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 24 Sayı : 4 Yıl : 2018

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Akut Orta Serebral Arter İnfarktı Olan Bir Hasta Neden Entübe Olur? [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2018; 24(2): 126-129 | DOI: 10.4274/tnd.08108  

Akut Orta Serebral Arter İnfarktı Olan Bir Hasta Neden Entübe Olur?

Tuğçe Mengi1, Taner Çalışkan2, Özgecan Kaya1, Erdem Yaka1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Nöroloji yoğun bakım ünitesinde (NYBÜ) mekanik ventilasyon (MV) gerektiren orta serebral arter (OSA) infarktı tanısı alan hastaların klinik ve radyolojik özelliklerini değerlendirerek entübe olma nedenlerinin tanımlanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: NYBܒde MV gerektiren OSA infarktlı hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastaların yaşı, cinsiyeti, inme risk faktörleri, lezyon topografisi, inmenin etiyolojisi, tedavisi, entübasyon nedeni, ekstübasyon yüzdesi, ölüm/taburculuk hali kaydedildi.
Bulgular: 01.06.2009-31.12.2015 tarihleri arasında NYBܒde 91 OSA infarktı hastasına MV uygulandığı saptandı. Elli hastanın nörolojik nedenlerle ve 40 hastanın kardiyopulmoner nedenlerle entübe edildiği tespit edildi. Bir hastanın da diyafragma hernisine yönelik operasyon sonrası NYBܒde izlendiği saptandı.
Sonuç: MV’de izlenen OSA enfarktı olan hastaların prognozu kötüdür. Bu hasta grubunu, vasküler ve organ yetmezlikleri açısından riskler taşıyan ileri yaşta bireyler oluşturur. Takiplerinin NYBܒlerde yapılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, mekanik ventilasyon, orta serebral arter, nöroloji yoğun bakım ünitesi


Tuğçe Mengi, Taner Çalışkan, Özgecan Kaya, Erdem Yaka. Why are Patients with Acute Middle Cerebral Artery Infarction Being Intubated?. Turk J Neurol. 2018; 24(2): 126-129

Sorumlu Yazar: Tuğçe Mengi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale