e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 26 Sayı : 1 Yıl : 2020

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


İnmeli Hastalarda Varfarine Uyumu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2019; 25(3): 146-152 | DOI: 10.4274/tnd.galenos.2019.08068  

İnmeli Hastalarda Varfarine Uyumu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Zeliha Tülek1, Cansu Polat Dünya1, Refika Reva Çiftçioğlu2, Himmet Dereci3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
2İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Oral antikoagülanlar inmede ikincil korunmada tedavinin temelidir. İlaç tedavisine hasta uyumu, ikincil korunmada önemli konulardan biridir. Bu çalışmanın amacı inmeli hastaların varfarin (antikoagülan ajan) tedavisine uyumunu ve uyumu etkileyebilecek faktörleri belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı kesitsel çalışma, İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinin nöroloji polikliniğinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya en az 6 aydır varfarin tedavisi almakta olan 99 inmeli hasta dahil edilmiştir. Hastalar sosyodemografik özellikler, ilaç uyumu ve ilaç konusunda bilgi, anksiyete ve depresyon, mental durum, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi faktörleri açısından değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hastaların uyum skoru 3,3±1,1 (0-4) olarak bulunmuştur. Örneklemimizin %42’si zayıf bilgi düzeyine sahip iken uyum oranları kötü olarak değerlendirilmemiştir. İlaç uyumu ile yaş, risk faktör sayısı ve antikoagülan kullanım süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyonlar saptanmıştır (r=-0,39, r=-0,33, r=-0,52, p<0,001, sırasıyla). İlaç yan etkisi yaşayanların ilaç uyumunun yaşamayanlara göre daha kötü olduğu tespit edilmiştir (p=0,018). Tüm diğer değişkenler ile ilaç uyumu arasında anlamlı korelasyonlar bulunmuştur. Regresyon analizinde ilaç uyumunu predikte eden faktörler yan etki yaşama, ilaçla ilgili bilgi ve depresyon olarak saptanmıştır.
Sonuç: Hastaların varfarin kullanımı hakkındaki bilgileri yetersiz iken, uyumun yetersiz olmadığı bildirilmiştir. Uyumun en fazla yan etki yaşama, bilgi ve depresyondan etkilendiği bulunmuştur. Sağlık bakım profesyonelleri, ilaca uyumsuzluk riski olan hastaların farkında olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: İnme, varfarin, oral antikoagülan, uyum


Zeliha Tülek, Cansu Polat Dünya, Refika Reva Çiftçioğlu, Himmet Dereci. Determination of Factors that Impact Adherence to Warfarin in Patients with Stroke. Turk J Neurol. 2019; 25(3): 146-152

Sorumlu Yazar: Zeliha Tülek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2020 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale