e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 23 Sayı : 4 Yıl : 2017

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEMELER
1.
Migren ve Beslenme İlişkisi
The Relationship Between Migraine and Nutrition
Ayçıl Özturan, Nevin Şanlıer, Özlem Coşkun
doi: 10.4274/tnd.37132   2016; 22 - 2 | Sayfalar 44 - 50 (2238 kere görüntülendi)

2.
Multipl Skleroz Atakları Üzerine Güncelleme: Tanım, Patofizyoloji, Özellikler, Taklitçiler ve Tedavi
Relapses in Multiple Sclerosis: Definition, Pathophysiology, Features, Imitators, and Treatment
Serhan Sevim
doi: 10.4274/tnd.75318   2016; 22 - 3 | Sayfalar 99 - 108 (1190 kere görüntülendi)

KLINIK GÖRÜNÜMLER
3.
Dirençli Kusma ve Hıçkırıkla Başlayan Bir Nöromiyelitis Optika Olgusu: Area Postrema Sendromu
A Case of Neuromyelitis Optica Presenting with Intractable Hiccups and Vomiting: Area Postrema Syndrome
Derya Kaya, Egemen İdiman, Fethi İdiman, Onur Bulut, Nuri Karabay
doi: 10.4274/tnd.90692   2016; 22 - 2 | Sayfalar 88 - 89 (1178 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
4.
Erişkin Hipokampal Nörogenezin Öğrenme ve Hafıza Fonksiyonlarındaki Rolü
The Role of Adult Hippocampal Neurogenesis in Learning and Memory Function
Zülal Kaptan, Gülay Üzüm
doi: 10.4274/tnd.68889   2016; 22 - 4 | Sayfalar 149 - 155 (1154 kere görüntülendi)

BAKIŞ AÇISI
5.
Nörologlar Girişimsel Nöroanjiyografi Yapabilmelidir
Neurologists may Perform Interventional Neuroangiography
Reha Tolun
doi: 10.4274/tnd.04378   2016; 22 - 2 | Sayfalar 40 - 41 (1136 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
6.
Serebral Venöz Sinüs Trombozunda Tanı ve Tedavi
The Diagnosis and Treatment of Cerebral Venous Thrombosis
Dilaver Kaya
doi: 10.4274/tnd.79923   2017; 23 - 3 | Sayfalar 94 - 104 (937 kere görüntülendi)

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
7.
İnme Tedavisi: Güncel Haber ve Gelişmeler
Stroke Treatment: Current News and Developments
Mehmet Akif Topcuoglu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.4274/tnd.47640   2016; 22 - 3 | Sayfalar 145 - 147 (920 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
8.
Şüpheli Radikülopati Tanısında Elektromiyografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Korelasyonu
Correlation of Electromyography and Magnetic Resonance Imaging Findings in the Diagnosis of Suspected Radiculopathy
Yıldız Arslan, Ebru Yaşar, Yaşar Zorlu
doi: 10.4274/tnd.99896   2016; 22 - 2 | Sayfalar 55 - 59 (879 kere görüntülendi)

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
9.
Klopidogrelin Atrial Septal Defekt Kapatılması Sonrası Ortaya Çıkan Migren Atakları Üzerine Etkisi var mı?
Does Clopidogrel have an Effect on Migraine Attacks that Emerge after Closure of Atrial Septal Defects?
Halil İbrahim Akçay, Murat Kürtüncü
doi: 10.4274/tnd.79990   2016; 22 - 2 | Sayfalar 95 - 96 (827 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
10.
Progresif Miyoklonik Epilepsi ve NEU1 Mutasyonu: Farklı Bir Fenotipik Olgu
Progressive Myoclonic Epilepsy and NEU1 Mutation: A Different Phenotypic Case
Ebru Nur Vanlı Yavuz, Güneş Altıokka, Zeliha Matur, Mikko Muona, Nerses Bebek, Candan Gürses, Anna Elina Lehesjoki, Ayşen Gökyiğit, Betül Baykan
doi: 10.4274/tnd.32650   2016; 22 - 2 | Sayfalar 84 - 87 (780 kere görüntülendi)

BAKIŞ AÇISI
11.
Tanısal ve Girişimsel Nöroradyoloji: Kimler Nasıl Yapmalı?
Diagnostic and Interventional Neuroradiology: Who Should Do and How?
Civan Işlak
doi: 10.4274/tnd.81488   2016; 22 - 2 | Sayfalar 42 - 43 (753 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
12.
Hipokampal Skleroz Olgularında Olağan Dışı Epileptik Aktivitelerin Araştırılması
Investigation of Patients with Hippocampal Sclerosis Associated with Unusual Epileptic Activities
Ebru Nur Vanlı Yavuz, Hakan Yener, Zeynep Aydın Özemir, Nerses Bebek, Candan Gürses, Ayşen Gökyiğit, Betül Baykan
doi: 10.4274/tnd.80037   2016; 22 - 2 | Sayfalar 67 - 72 (736 kere görüntülendi)

13.
Hiperemezis Gravidarum ve Serebral Elektrofizyoloji: Elektroensefalografi Sinyal İşleme Yöntemi ile Serebral Lokalizasyon Belirleme
Hyperemesis Gravidarum and Cerebral Electrophysiology Determination of Cerebral Localization through Electroencephalography Signal Processing
Hakan Ahmet Ekmekci, Arzu Setenay Yılmaz, Muhammet Üsame Öziç, Yüksel Özbay, Özlem Seçil Kerimoğlu, Çetin Çelik, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.94695   2016; 22 - 2 | Sayfalar 73 - 79 (671 kere görüntülendi)

14.
Kapak
Cover

2016; 22 - 1 | Sayfalar I - VIII (648 kere görüntülendi)

15.
Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Klinik ve Elektroensefalografi Bulguları
The Clinical and Electroencephalography Findings of Children with Pervasive Developmental Disorder
Semih Ayta, Candan Gürses, Zerrin Topçu Bilgen, Ayşe Kılınçarslan, Mefkure Eraksoy
doi: 10.4274/tnd.67778   2016; 22 - 4 | Sayfalar 167 - 176 (637 kere görüntülendi)

KLINIK GÖRÜNÜMLER
16.
Herpes Simpleks Ensefalitinde İntrakranyal Hematom: Nadir Bir Komplikasyon
Intracranial Hematoma in Herpes Simplex Encephalitis: A Rare Complication
Özlem Ethemoğlu, Mehmet Fırat, Kadri Burak Ethemoğlu, Mehtap Kocatürk
doi: 10.4274/tnd.75547   2016; 22 - 2 | Sayfalar 92 - 93 (630 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KONGRE VE TOPLANTILARDAN İZLENIMLER
17.
Kongre ve Toplantılardan İzlenimler
Meeting Highlights
Uğur Uygunoğlu, Melih Tütüncü
doi: 10.4274/tnd.88896   2016; 22 - 2 | Sayfalar 97 - 98 (618 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
18.
Hipergliseminin Tetiklediği Serebral Vasküler Malformasyona Bağlı Hemiballizm ve Hemikore: Olgu Sunumu
Hemichorea and Hemiballismus Associated with Cerebral Vascular Malformation Induced by Hyperglycemia: Case Report
Ferda Selçuk, Mine Hayriye Sorgun, Süha Akpınar
doi: 10.4274/tnd.39205   2016; 22 - 2 | Sayfalar 80 - 83 (617 kere görüntülendi)

KLINIK GÖRÜNÜMLER
19.
Spinal Astrositomda Kistik Lezyonlar
Cystic Lesions in Spinal Astrocytoma
Ahmet Evlice, Dilek İşcan, Meltem Demirkıran
doi: 10.4274/tnd.46872   2016; 22 - 2 | Sayfalar 90 - 91 (615 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Kapak
Cover

2016; 22 - 2 | Sayfalar I - IX (602 kere görüntülendi) 
© Copyright 2018 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale