e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 24 Sayı : 3 Yıl : 2018

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEMELER
1.
Serebral Venöz Sinüs Trombozunda Tanı ve Tedavi
The Diagnosis and Treatment of Cerebral Venous Thrombosis
Dilaver Kaya
doi: 10.4274/tnd.79923   2017; 23 - 3 | Sayfalar 94 - 104

2.
Migren ve Beslenme İlişkisi
The Relationship Between Migraine and Nutrition
Ayçıl Özturan, Nevin Şanlıer, Özlem Coşkun
doi: 10.4274/tnd.37132   2016; 22 - 2 | Sayfalar 44 - 50

3.
Multipl Skleroz Atakları Üzerine Güncelleme: Tanım, Patofizyoloji, Özellikler, Taklitçiler ve Tedavi
Relapses in Multiple Sclerosis: Definition, Pathophysiology, Features, Imitators, and Treatment
Serhan Sevim
doi: 10.4274/tnd.75318   2016; 22 - 3 | Sayfalar 99 - 108

BAKIŞ AÇISI
4.
Medikasyon Hataları Parkinson Hastalarında Ölüm Riskini Artırıyor
Medication Errors Increase Risk of Death in Patients with Parkinson’s Disease
Murat Gültekin
doi: 10.4274/tnd.17003   2017; 23 - 4 | Sayfalar 153 - 154
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
5.
Erişkin Hipokampal Nörogenezin Öğrenme ve Hafıza Fonksiyonlarındaki Rolü
The Role of Adult Hippocampal Neurogenesis in Learning and Memory Function
Zülal Kaptan, Gülay Üzüm
doi: 10.4274/tnd.68889   2016; 22 - 4 | Sayfalar 149 - 155

6.
İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Idiopathic Intracranial Hypertension: Diagnosis and Therapeutic Approach
Nihan Hande Akçakaya, Mehmet Osman Akçakaya, Altay Sencer, Zuhal Yapıcı
doi: 10.4274/tnd.97820   2017; 23 - 2 | Sayfalar 43 - 50

KLINIK GÖRÜNÜMLER
7.
Dirençli Kusma ve Hıçkırıkla Başlayan Bir Nöromiyelitis Optika Olgusu: Area Postrema Sendromu
A Case of Neuromyelitis Optica Presenting with Intractable Hiccups and Vomiting: Area Postrema Syndrome
Derya Kaya, Egemen İdiman, Fethi İdiman, Onur Bulut, Nuri Karabay
doi: 10.4274/tnd.90692   2016; 22 - 2 | Sayfalar 88 - 89
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BAKIŞ AÇISI
8.
Nörologlar Girişimsel Nöroanjiyografi Yapabilmelidir
Neurologists may Perform Interventional Neuroangiography
Reha Tolun
doi: 10.4274/tnd.04378   2016; 22 - 2 | Sayfalar 40 - 41
Makale Özeti | Tam Metin PDF

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
9.
İnme Tedavisi: Güncel Haber ve Gelişmeler
Stroke Treatment: Current News and Developments
Mehmet Akif Topcuoglu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.4274/tnd.47640   2016; 22 - 3 | Sayfalar 145 - 147
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
10.
Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocuklarda Klinik ve Elektroensefalografi Bulguları
The Clinical and Electroencephalography Findings of Children with Pervasive Developmental Disorder
Semih Ayta, Candan Gürses, Zerrin Topçu Bilgen, Ayşe Kılınçarslan, Mefkure Eraksoy
doi: 10.4274/tnd.67778   2016; 22 - 4 | Sayfalar 167 - 176

OLGU SUNUMU
11.
Progresif Miyoklonik Epilepsi ve NEU1 Mutasyonu: Farklı Bir Fenotipik Olgu
Progressive Myoclonic Epilepsy and NEU1 Mutation: A Different Phenotypic Case
Ebru Nur Vanlı Yavuz, Güneş Altıokka, Zeliha Matur, Mikko Muona, Nerses Bebek, Candan Gürses, Anna Elina Lehesjoki, Ayşen Gökyiğit, Betül Baykan
doi: 10.4274/tnd.32650   2016; 22 - 2 | Sayfalar 84 - 87

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
12.
Şüpheli Radikülopati Tanısında Elektromiyografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Korelasyonu
Correlation of Electromyography and Magnetic Resonance Imaging Findings in the Diagnosis of Suspected Radiculopathy
Yıldız Arslan, Ebru Yaşar, Yaşar Zorlu
doi: 10.4274/tnd.99896   2016; 22 - 2 | Sayfalar 55 - 59

13.
Bir Üniversite Hastanesi Tarafından Psödotümör Serebri Sendromu Tanısı Konan Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri
Clinical and Demographic Features of Pseudotumor Cerebri Syndrome Diagnosed in a University Hospital
Demet Arslan, Adalet Arıkanoğlu, Eşref Akıl
doi: 10.4274/tnd.09069   2017; 23 - 2 | Sayfalar 60 - 63

14.
Hipokampal Skleroz Olgularında Olağan Dışı Epileptik Aktivitelerin Araştırılması
Investigation of Patients with Hippocampal Sclerosis Associated with Unusual Epileptic Activities
Ebru Nur Vanlı Yavuz, Hakan Yener, Zeynep Aydın Özemir, Nerses Bebek, Candan Gürses, Ayşen Gökyiğit, Betül Baykan
doi: 10.4274/tnd.80037   2016; 22 - 2 | Sayfalar 67 - 72

NÖROLOJIDE ÖNE ÇIKANLAR
15.
Klopidogrelin Atrial Septal Defekt Kapatılması Sonrası Ortaya Çıkan Migren Atakları Üzerine Etkisi var mı?
Does Clopidogrel have an Effect on Migraine Attacks that Emerge after Closure of Atrial Septal Defects?
Halil İbrahim Akçay, Murat Kürtüncü
doi: 10.4274/tnd.79990   2016; 22 - 2 | Sayfalar 95 - 96
Makale Özeti | Tam Metin PDF

BAKIŞ AÇISI
16.
Tanısal ve Girişimsel Nöroradyoloji: Kimler Nasıl Yapmalı?
Diagnostic and Interventional Neuroradiology: Who Should Do and How?
Civan Işlak
doi: 10.4274/tnd.81488   2016; 22 - 2 | Sayfalar 42 - 43
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
17.
Arı Sokması Sonrası Gelişen Hipoksik İskemik Ensefalopati Tedavisinde Zolpidem: Olgu Sunumu
Hypoxic-Ischemic Encephalopathy after Bee Sting and Treatment with Zolpidem: A Case Report
Turgay Demir, Miray Erdem, Aygül Tantik, Şebnem Bıçakcı
doi: 10.4274/tnd.92005   2016; 22 - 3 | Sayfalar 133 - 136

18.
Huzursuz Bacaklar Sendromlu Hastalarda Fibromiyalji Görülme Sıklığı
The Prevalence of Fibromyalgia in Patients with Restless Legs Syndrome
Nesrin Helvacı Yılmaz, Emir Cantürk, Özge Arıcı Düz, Bilge Parlakoğlu, Burcu Polat, Engin Çakar, Sema Demirci, Ahmet Mithat Tavlı, Didem Taşkın, Ayşe Pınar Doğru, Lütfü Hanoğlu, Fahriye Feriha Özer
doi: 10.4274/tnd.04764   2016; 22 - 4 | Sayfalar 161 - 166

19.
Hipergliseminin Tetiklediği Serebral Vasküler Malformasyona Bağlı Hemiballizm ve Hemikore: Olgu Sunumu
Hemichorea and Hemiballismus Associated with Cerebral Vascular Malformation Induced by Hyperglycemia: Case Report
Ferda Selçuk, Mine Hayriye Sorgun, Süha Akpınar
doi: 10.4274/tnd.39205   2016; 22 - 2 | Sayfalar 80 - 83

20.
Kapak
Cover

2016; 22 - 1 | Sayfalar I - VIII 
© Copyright 2018 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale