e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 26 Sayı : 2 Yıl : 2020

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
İskemik serebro-vasküler hastalık geçirmiş bireylerde akut dönemde Carotis intima media kalınlığı ile gövde kontrolü arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of the relationship between the carotid intima-media thickness and trunk control in the acute phase of ischemic cerebrovascular disease
Tuba Kaplan Maden, Yusuf İnanç, Çağtay Maden
doi: 10.4274/tnd.2020.47113  Sayfa 0

2.
Erken Dönem Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntülemede Akut İskemik Lezyon Özelliklerinin İnme Alt Tipleri ile İlişkisi
Lesion Patterns on Early Diffusion Weighted Magnetic Resonance and Ischemic Stroke Subtypes
Güven Ayaz, Baburhan GULDIKEN, Sezgin KEHAYA, Ozer Aynaci
Sayfa 0 
© Copyright 2020 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale