e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 23 Sayı : 3 Yıl : 2017

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Akut Spinal Psödoatetoz
Acute Spinal Pseudoatetosis
Mehmet Fevzi Öztekin, Dilara Mermi Dibek
 (75 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

2.
Geçici parapleji ile prezente olan aort diseksiyonu
Aortic dissection presenting with transient paraplegia
Özlem Kayım Yıldız, Recep Dönmez, Aslı Bolayır, Şeyda Figül Gökçe, Burhanettin Çiğdem, Hatice Balaban, Ertuğrul Bolayır, Suat Topaktaş
 (143 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

3.
Gebelikte MR Maruziyetinin Fetal Dönemde ve Çocukluk Çağındaki Sonuçları
Association Between MRI Exposure During Pregnancy and Fetal and Childhood Outcomes
Özge Uygun
 (88 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

4.
Atriyal miksoma ve aşırı uyku eğilimi: Olgu sunumu
Atrial myxoma and hypersomnia
Ahmet Özşimşek
 (63 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

5.
Parieto-oksipital İskemik İnmeye Bağlı Gelişen Balint Sendromu
Balint Syndrome Due to Bilateral Parieto-occipital Ischemic Stroke
Halil Önder
 (68 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin | Video

6.
Cortical Venous Thrombosis in Intracranial Hypotension Syndrome patient: Revisited
Deepak Jain
 (65 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

7.
Farklı ApoE Genotiplerinin ve Diğer Risk Faktörlerinin Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Oluşumu Üzerine Etkisi
Effects of Different ApoE Genotypes and Other Risk Factors to the Development of Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Deniz Kıraç, Özge Yağcıoğlu Yassa, Hazal Gezmiş, Saime Füsun Mayda Domaç, Elif Çiğdem Altunok, Ece Genç
 (64 kere görüntülendi)

8.
Relapsing Remitting Multipl Skleroz Tedavisinde Fingolimod Kullanımı
Fingolimod for the Treatment of Relapsing Remitting Multiple Sclerosis
Burcu Altunrende, Erkingül Birday, Mithat Kasap, Gülşen Akman Demir
 (89 kere görüntülendi)

9.
Multipl Skleroz Hastalarında Periferik Kan B lenfosit Alt Gruplarının Akım Sitometresi ile Değerlendirilmesi
Flow Cytometry Analysis of Peripheral Blood B cell Distribution of Multiple Sclerosis Patients
Vuslat Yılmaz, Deniz Ak Tura, Canan Ulusoy, Duygu Ozkan Yasargun, Suzan Adin Cinar, Recai Türkoğlu
 (48 kere görüntülendi)

10.
Nöroloji yoğun bakım ünitesinde bir yıllık hastane enfeksiyonu oranları: Patojenik ve klinik değerlendirme
Hospital infection rates in neurology intensive care ünit for one year: Pathogenic and clinical evaluation
Fettah Eren, Gözde Öngün, Onur Ural, Şerefnur Öztürk
 (42 kere görüntülendi)

11.
Akut İskemik İnmede İntravenöz Trombolitik Tedavi: Kütahya Deneyimleri
Intravenous Thrombolytic Therapy in Acute Ischemic Stroke: The Experience of Kütahya
Mustafa Çetiner, Sibel Canbaz Kabay, Hasan Emre Aydın
 (83 kere görüntülendi)

12.
Akut inme tedavisinde intravenöz trombolitik tedavi: Sorular ve çözümler (Bölüm 1)
Intravenous thrombolytic therapy in acute stroke: Problems and solutions (Part 1)
Mehmet Akif Topcuoglu, Ethem Murat Arsava, Atilla Özcan Özdemir, Erdem Gürkaş, Dilek Necioğlu Örken, Şerefnur Öztürk
 (51 kere görüntülendi)

13.
İskemik inme alt tipleri ve görsel auralı migren
Ischemic stroke subtypes and migraine with visual aura
Çağla Akı
 (67 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

14.
Çoçuk ve Erişkin Status Epileptikuslu Hastaya Yaklaşım ve Erken Dönem Tedavisi
Management and Early Treatment of Status Epilepticus in Adults and Children
Ebru Altındağ, Füsun Ferda Erdoğan, İrsel Tezer, Çiğdem Özkara
 (142 kere görüntülendi)

15.
Medikasyon hataları Parkinson hastalarında ölüm riskini artırıyor
Medication errors increase mortality risk in Parkinson’s disease patients
Murat Gültekin
 (68 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

16.
Medusa-like atypical intracerebral vein: a rare case of symptomatic developmental venous anomaly.
Aloysius Ebi Ligha, Faith Owhabel Rpbert
 (120 kere görüntülendi)

17.
Gecikmiş karbon monoksit lökoensefalopatisinde MRG: difüzyon ve spektroskopi bulguları
MRI in delayed carbon monoxide leukoencephalopathy: diffusion and spectroscopy findings
Özlem Kayım Yıldız, Bülent Yıldız, Selim Polat, Şeyda Figül Gökçe, Aslı Bolayır, Burhanettin Çiğdem
 (130 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

18.
Miyelopati: 28 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Myelopathy: Retrospective Evaluation Of 28 Cases
Yüksel Erdal, Ufuk Emre, Zeynep Selcen Dartıcı, Osman Özgür Yalın, Nuri Özgür Kılıçkesmez
 (98 kere görüntülendi)

19.
İntrakranial hipotansiyonun nöroradyolojik bulguları-iki olgu
Neuroradiological findings of intracranial hypotension-two cases
Özlem Kayım Yıldız, Recep Dönmez, Şeyda Figül Gökçe, Aslı Bolayır, Burhanettin Çiğdem, Hatice Balaban, Bülent Yıldız, Ertuğrul Bolayır, Suat Topaktaş
 (69 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

20.
Multipl Skleroz Hastalarında Yaşam Kalitesi, Başetme ve Sosyal Destek: Pilot Çalışma
Quality of Life, Coping and Social Support in Multiple Sclerosis Patients: A Pilot Study
Oğuzhan Zengin, Ercüment Erbay, Buğra Yıldırım, Özgür Altındağ
 (73 kere görüntülendi)

21.
Servikal MR'de Yılan Gözü Belirtisi Olan ALS Hastası.
Snake Eyes Sign in Cervical MRI with ALS patient.
Mehmet Güney Şenol, Tansel Kendirli
 (136 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

22.
İnvaziv Fungal Sinüzite Bağlı Gelişen Üç Oftalmopleji Olgusu
Three Case of Invasive Fungal Sinusitis Presented With Ophtalmoplegia
Ayşe Yağmur Çolak, Figen Gökçay, Neşe Çelebisoy, Ahmet Gökçay, Ayşe Güler, Hüsnü Pullukçu, Raşit Midilli, Sercan Gode
 (135 kere görüntülendi)

23.
CREST Sendromlu Bir Olguda Epileptik Nöbet Sonrası Gelişen Geçici Giral Kontrastlanma
Transient Gyral Enhancement After Epileptic Seizure In A Patient With CREST Syndrome
Mustafa Açıkgöz, Esra Acıman Demirel, Serdar Güdül, Ulufer Çelebi, Birol Özkal, Hüseyin Tuğrul Atasoy
 (137 kere görüntülendi)

24.
Kilo kaybı ve fingolimod
Weight loss and fingolimod
Nefati Kıylıoğlu
 (83 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

25.
Als tedavisinde yeni bir seçenek: Edaravone
A new treatment option for ALS: Edaravone
Erdi Şahin
 (70 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

26.
Nadir görülen spontan intrakranyal hipotansiyon vakası
A rare presentation of spontaneous intracranial hypotension
Cihat Uzunköprü, Volkan Çakır, Şehnaz Arıcı, Yeşim Beckmann
 (70 kere görüntülendi)

27.
Varyant bir sturge weber olgusu
A variant Sturge Weber case report
Sinan Eliaçık
 (69 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

28.
Akut myeloid löseminin hipotalamus tutulumuna bağlı santral diyabetes insipidus
Acute myeloid leukemia with hypothalamic involvement causing central diabetes insipidus
Furkan Ufuk, Mehmet Duran, Mehmet Sercan Ertürk
 (95 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

29.
Epilepsi Tanısıyla Takip Edilen Hastada Atrioventriküler Blok
Atrioventricular Block in Patient Followed with the Diagnosis of Epilepsy
Gülin Morkavuk, Güray Koç, Yalçın Gökoğlan, Hasan Kutsi Kabul, Alev Leventoğlu, Zeki Gökçil
 (39 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

30.
MYASTHENİA GRAVİS’TE BiLATERAL İNTERNÜKLEER OFTALMOPLEJİ
Bilateral Internuclear Ophtalmoplegia In Myasthenia Graves
Gülhan Sarıçam, Ebru Bilge Dirik, Şener Akyol, Ömer Anlar
 (36 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

31.
Serebral Palsy ve Genetik
Cerebral Palsy and Genetics
Nihan Hande Akçakaya, Nihan Hande Akçakaya, Zuhal Yapıcı, Uğur Özbek
 (29 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

32.
Subdural Hematoma bağlı Koreiform Hareket Bozukluğu: Olgu sunumu
Choreiform Movement Disorder associated with Subdural Hematoma: Case report
Ahmet Özşimşek
 (68 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

33.
Adıyaman İlinde İnme Tiplerinin Demografik Özellikleri
Demographic Characteristics of Strokes Types in Adiyaman
Yaşar Altun, İrfan Aydın, Abdullah Algın
 (39 kere görüntülendi)

34.
İnme Sonrası Erken Başlangıçlı Nöbetler: Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi Deneyimi
Early Seizures After Stroke: Neurogical Intensive Care Unit Experience
Şadiye Gümüşyayla, Gönül Vural
 (40 kere görüntülendi)

35.
Esansiyel Tremorda Ultrason Odaklı Talamotominin Etkinliği
Efficiency of Focused Ultrasound Thalamotomy in Essential Tremor
Halil Önder
 (59 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

36.
İzole Orta Serebral Arter Oklüzyonlarında İntravenöz Trombolitik Tedavinin Yeri: BT Anjiyografi Çalışması
Efficiency of Intravenous Thrombolytic Therapy in Isolated Middle Cerebral Artery Occlusions: A CT Angiography Study
Ezgi Sezer Eryıldız, Atilla Özcan Özdemir
 (35 kere görüntülendi)

37.
Dijital substraksiyon anjiografi sonrası subaraknoid kanamayı taklit eden baş ağrısı: Olgu sunumu
Headache like subarachnoid hemorrhage after digital substraction angiography: Case report
Fettah Eren, Ahmet Hakan Ekmekci, Hakan Karabağlı, Şerefnur Öztürk
 (96 kere görüntülendi)

38.
Hiperglisemi ile İlişkili Hemikore ve Eş Zamanlı Akut İskemik İnme: Olgu Sunumu
Hyperglycemia Induced Hemichorea and Simultaneous Acute Ischemic Stroke: A Case Presentation
Melek Çolak Atmaca, Murat Mert Atmaca
 (34 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

39.
“Psödoaltıncı Kranyal Sinir Felci” İle Gelen İdiyopatik Orbital Myozit Olgusu: Nörogörüntülemenin Önemi
Idıopathıc Orbıtal Myosıtıs Case Wıth “Pseudosixth Nerve Palsy”: Importance Of Neuroımagıng
Zeynep Ezgi Balçık, Sezin Alpaydın Baslo, Oya Öztürk, Songül Şenadım, Cengiz Dayan, Hatem Hakan Selçuk, Hayrunnisa Dilek Ataklı
 (80 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

40.
Hareketle İlişkili Dilin Nöral Temelleri: Parkinson Hastalığında Yapılan Çalışmalar
Neural Foundations of Action Related Language: Studies in Parkinson's Disease
Ece Bayram, Muhittin Cenk Akbostancı
 (135 kere görüntülendi)

41.
Paraneoplastik nörolojik sendromlar: Nadir ancak beklenenden daha sık dokuz olgu ile literatür derlemesi
Paraneoplastic neurological syndromes: Rare but more common than expected literature review with nine cases
Hülya Uluğut Erkoyun, Sevgin Gündoğan, Yaprak Seçil, Yeşim Beckmann, Tülay Kurt İncesu, Hatice Sabiha Türe, Galip Akhan
 (96 kere görüntülendi)

42.
Kanbasıncı Yüksekliğinin Eşlik Ettiği Primer Baş Ağrılı Hastalarda Tedaviye Yanıt; Prospektif Gözlemsel Pilot Bir Çalışma
Response of Treatment in Primary Headaches Patients With Hypertension: A Prospective Observational Pilot Study
Abdullah Cüneyt Hocagil, Hilal Hocagil, Volkan Ülker
 (37 kere görüntülendi)

43.
Çocukluk çağı dirençli epilepsilerine ketojenik diyet uygulamalarının etkisi
The effect of ketogenic diet treatment to childhood drug resistant epilepsy
Gizem Özata Uyar, Nevin Şanlıer
 (131 kere görüntülendi)

44.
Kronik Migren: Hastalık yükü, komorbidite ve tedavi
Chronic Migraine: Burden, Comorbidities and Treatment
Aynur Özge, Derya Uluduz, Osman Özgür Yalın, Seden Demirci, Uğur Uygunoğlu, Aksel Siva
 (38 kere görüntülendi)

45.
SOD1(L144F) ve C9ORF72 Gen Mutasyonları Saptanan İki Aile ve ALS'ye Genel Bakış
Detected SOD1 (L144F) and C9orf72 Gen Mutation of Two Families and Overview of ALS
Nazlı Gamze Bülbül, Yaprak Seçil, Nazlı Başak, Yeşim Beckmann, Hatice Sabiha Türe, Ceren Tunca, Aslıhan Özoğuz
 (45 kere görüntülendi)

46.
Rostral pons infarktına bağlı gelişen dizartri-beceriksiz el sendromu
Dysarthria-clumsy hand syndrome due to rostral pontine infarct
Halil Önder
 (34 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

47.
Herpes Simpleks Ensefaliti Sonrası Gelişen Kluver-Bucy Sendromu Olgusu
Kluver-Bucy Syndrome after Herpes Simplex Encephalitis
Kasım Mulhan, Songül Şenadım, Elif Söylemez, Betül Tekin Güveli, H. Dilek Ataklı
 (104 kere görüntülendi)

48.
Multipl Skleroz Hastalarında Mortalite
Mortality in patients with multiple sclerosis
Sümeyra Samli, Murat Kürtüncü
 (29 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

49.
Gebeliğin Tetiklediği Susac Sendromlu Bir Olgu Sunumu
Pregnancy Induced Susac Syndrome: A Case Report
Nuray Can Usta, Cavit Boz, Mehmet Özmenoğlu
 (36 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

50.
Nörolojide Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
The Assesment of Efficacy of Traditional and Complementary Medicine Practices in Neurology
Hale Zeynep Batur Çağlayan, Esra Erkoç Ataoğlu, Seda Kibaroğlu
 (38 kere görüntülendi)

51.
Akut Orta Serebral Arter İnfarktı Olan Bir Hasta Neden Entübe Olur?
Why Does A Patient With Acute Middle Cerebral Artery Infarction Being Intubated?
Tuğçe Mengi, Taner Çalışkan, Özgecan Kaya, Erdem Yaka
 (47 kere görüntülendi) 
© Copyright 2017 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale