e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 24 Sayı : 2 Yıl : 2018

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Atipik Baş Ağrısı İle Başvuran Pnömosinüs Dilatans Olgusu
A case of pneumosinus dilatans presenting with atypical headache
Mehmet Hamamcı, Melih Pekcan, Zeynep Erdoğan Çetin, Refah Sayın, Levent Ertuğrul İnan

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

2.
Üç Kelime – Üç Şekil Testinin orijinal ve paralel formlarının karşılaştırılması üzerine bir çalışma
A study on comparison of original and parallel forms of Three Words and Three Shapes Test
Çiğdem Kudiaki, Asli Aslan, Dilem Dinc


3.
Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis in children: a case report
Hajar Rhouda, Khadija Abboudi, Yamna Kriouile

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

4.
Dural sinüs varisi ve arteriovenöz malformasyona eşlik eden distrofik intrakraniyal kalsifikasyon
Dystrophic intracranial calcification accompanying varix of the dural sinus and arteriovenous malformation
Mehmet Haydar Atalar, Rıfat Nuri Şener, Bülent Yıldız, Özlem Kayım Yıldız

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

5.
Parkinson Hastalarında Derin Beyin Stimülasyonunun Yaşam Kalitesine Etkisi
Effect of Deep Brain Stimulation on Quality of Life in Parkinson’s Disease Patients
Esra Dogru Huzmeli, Atilla Yilmaz


6.
Esansiyel tremor ve Aleksitimi
Essential Tremor and Alexithymia
Yıldızhan Şengül, Hakan Serdar Şengül, Elif Gökçal, İsmet Üstün, Ahmet Öztürk, Onur Yılmaz, Gülsen Babacan Yıldız


7.
Husursuz Bacaklar Sendromunda İnflamasyonun Nötrofil-Lenfosit Ve Trombosit-Lenfosit Oranları İle Değerlendirilmesi
Evaluation Of Inflammation With Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio And Platelet-To-Lymphocyte Ratio In Restless Legs Syndrome
Ali Zeynal Abidin Tak, Yıldızhan Şengül


8.
Lentiform fork belirtisi: Nöroradyolojik özellikleri ve ayırıcı tanısı
Lentiform fork sıgn: Neuroradiological features and differential diagnosis
Fettah Eren, Ahmet Hakan Ekmekci, Şerefnur Öztürk

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

9.
Postpartum santral sinir sistemi tutulumu ile giden miliyer tüberküloz
Miliary Tuberculosis with involvement of central nervous system
Mehmet Balal, Aslıhan Candevir Ulu, Meltem Demirkıran

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

10.
İnme Hastalarında Nütrisyonel Yaklaşım ve Tedavi, Türkiye İçin Uzman Görüşü
Nutritional Approach and Treatment in Patients with Stroke, An Expert Opinion for Turkey
Ethem Murat Arsava, İbrahim Aydoğdu, Levent Güngör, Canan Togay Işıkay, Erdem Yaka


11.
Beyin sapı lezyonlarında posterior auriküler kas yanıtının araştırılması
Posterior auricular muscle response: observations in brainstem lesions
Yeşim Gülen Abanoz, Yasin Abanoz, Yasemin Akıncı, Ayşegül Gündüz, Eser Buluş, Melih Tütüncü, Sabahattin Saip, Meral Erdemir Kızıltan


12.
MS olgularında prognoz - özürlülük biyoişaretçileri. Son 5 yıla ait literatürün gözden geçirilmesi
Prognostic - disability biomarkers in MS. Review of last five years of the literature
Nefati Kiylioglu


13.
Cinsel Aktivite Baş Ağrısı Ve Yanlış Pozitif Baziller Arter Fenestrasyonu
Sexual Headache And False Positive Basilar Artery Fenestration
Buse Rahime Hasırcı Bayır, Kemal Tutkavul, Yılmaz Çetinkaya, İbrahim Anıl Tuncer, Hülya Tireli


14.
Zaman Dilimi Değişikliği, Biyolojik Saat ve Nöroloji
Shift in Time Zone, The Biological Clock and Neurology
Feray Güleç, Raika Durusoy Onmuş, Neşe Çelebisoy

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

15.
İzole Serebellar Bulgular İle Başlangıç Gösteren Creutzfeldt-Jakob Hastalığı
Sporadic Creutzfeldt-Jacob Disease With Isolated Cerebellar Findings At Onset
Nurettin Yavuz, Yüksel Erdal, Ufuk Emre, Arife Çimen Atalar, Osman Özgür Yalın

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

16.
Temporal Hornlar: Akut Tıkayıcı Hidrosefalide Ventriküler Sistemin Balans Bobinleri?
Temporal Horns: Balance Coils of Ventricular System in Acute Obstructive Hydrocephalus?
Halil Önder, İ. Samet Daltaban

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

17.
Çocukluk çağı dirençli epilepsilerine ketojenik diyet uygulamalarının etkisi
The effect of ketogenic diet treatment to childhood drug resistant epilepsy
Gizem Özata Uyar, Nevin Şanlıer


18.
Okskarbazepin'e bağlı gelişen değişken tip Av blok
Variable type of AV block induced to okskarbazepin
Özcan Örsçelik, Buğra Özkan, Ertan Emre Şahin, Ozan Sakarya, Ahmet Çelik, Mehmet Necdet Akkuş, İsmail Türkay Özcan

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

19.
Asimetrik Ağrılı Radikülonevritle Prezente Bir Nöroborelyoz Olgusu
A Neuroborreliosis Case Presenting With Asymmetrical Painful Radiculoneuritis
Helin Cansu Serindağ, Eda Çoban, Yeşim Kaykı, Aysun Soysal


20.
Mitral valv prolapsusu, migren ve manyetik rezonans görüntülemede beyaz cevher hiperintensiteleri arasındaki ilişki
Association between mitral valve prolapse, migraine and white matter hyperintensities on magnetic resonance imaging
Aynur Yılmaz Avcı, Münire Kılınç Toprak, Hatice Lakadamyalı, Sinan Akıncı


21.
Akatizi ve huzursuz bacaklar sendromunun karşılaştırılması: elektrofizyolojik bir çalışma
Comparisons of akathisia and restless legs syndrome: an electrophysiological study
Bengi Gül Türk, Ayşegül Gündüz, Sinem Metin, Barış Metin, Derya Karadeniz, Meral E. Kızıltan


22.
Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniğine Başvuran Epilepsi Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri
Demographic and Clinical Characteristics of Patients With Epilepsy Applying to Neurology Outpaitent Clinic of Erzincan University Mengucek Gazi Education and Research Hospital
Alevtina Ersoy, Ceyda Tanoğlu, Hasan Yaşar, Tuğçe Özdemir Gültekin


23.
Foix-Chavany-Marie opercular syndrome
Ameer Shaker Hadi, Faiq I Gorial, Qusay Abed Fahad, Hayder Adnan Fawzi


24.
SUNCT Tedavisinde IV Lidokain
IV Lidocain In SUNCT Treatment
Ozcan Kocaturk, Mehtap Kocatürk, Levent Ertuğrul İnan


25.
Askerlik Hizmeti ve Nöroloji
Military Service and Neurology
Semai Bek, Güray Koç, Serkan Demir, Zeki Gökçil


26.
İlk yakınma olarak pitoz ve diplopi ile başvuran nörosifiliz: Olgu sunumu
Neurosyphilis with pitosis and diplopia as the first complaint: Case report
Fettah Eren, Recep Aygül, Hakan Ekmekci, Şerefnur Öztürk


27.
İmmatür ve matür sıçanlarda status epileptikus sonrası apoptoz, nöronal hasar, GABA A alfa-1 reseptör miktarı ile davranış, öğrenme ve hafızanın değerlendirilmesi
The assessment of behavior, learning, memory, apoptosis, neuronal damage and amount of GABA A alpha 1 receptor in immature and mature rats after status epilepticus
Ali Sönmez, Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Narin Liman, Ayşe Sönmez


28.
Postüral Stabilitenin Nöroanatomisi: Parkinson Hastalığı ile Bağlantıları
Neuroanatomy of Postural Stability: Links to Parkinson’s Disease
Burak Erdeniz, David Selvaraj, Merve Bulut
 
© Copyright 2018 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale