e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 4 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Parkinson Hastalığında Düşmeyi Öngördüren Faktörler: Motor ve Non-motor Bulgular İle Farklı Çift Görev Aktivitelerinin Birlikte İncelenmesi
Factors Predicting Falls in Parkinson's Disease: Investigation of Motor, Non-motor Findings and Different Dual Task Activities
zeynep tufekcioglu, Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu, Emrah ZİREK, basar Bilgic, Hakan Gürvit, Hasmet Hanagasi
Sayfa 0

2.
Sıradışı bir düşük ayak vakası: tek kurşun yaralanması ile bilateral peroneal sinir paralizisi
An unusual case of footdrop: bılateral common peroneal nerve palsy by one bullet gunshot ınjuryY
Gonca Sağlam
Sayfa 0

3.
Kavernöz sinüs kondrosarkomu
Chondrosarcoma of the cavernous sinus
Esin Kurtulus Ozturk, Saffet Ozturk, Suzan Saylisoy
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

4.
İzole vertigo ile başvuran baziler arter sendromlu bir hastada yanlış-negatif difüzyon-ağırlıklı görüntüleme
False-negative diffusion-weighted imaging in a patient with basilar artery syndrome presenting with isolated vertigo
Halil Onder
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

5.
Erken Dönem Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntülemede Akut İskemik Lezyon Özelliklerinin İnme Alt Tipleri ile İlişkisi
Lesion Patterns on Early Diffusion Weighted Magnetic Resonance and Ischemic Stroke Subtypes
Güven Ayaz, Baburhan GULDIKEN, Sezgin KEHAYA, Ozer Aynaci
Sayfa 0

6.
Kemoterapi İlişkili Toksik Lökoensefalopati
Chemotherapy-Induced Toxic Leukoencephalopathy
Mehmet Fatih Yetkin, Mehmet Fatih GÖL, Elif Gülşen Köse, Leylagul Kaynar
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

7.
Dirençli epilepsi hastalarında ekleme tedavisinde Klobazam kullanımı: geriye dönük klinik verilerimiz
Clobazam usage in the treatment of resistant epilepsy patients: retrospective clinical data
Damla Cetinkaya, Seher Naz Yeni
Sayfa 0

8.
Nöroloji Yoğun Bakım Hastalarımızda Perkutan Endoskoik Gastrostomi Uygulama Deneyimlerimiz
Experiences of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Our Neurology Intensive Care Unit Patients
Levent Öcek, Özge Öcek, Nurullah Damburacı
Sayfa 0

9.
Ataklı Yineleyici Multipl Sklerozlu Çocuklarda Fingolimod Tedavisi: Gerçek Yaşam Verisi
Fingolimod Therapy for Pediatric Relapsing Remitting Multiple Sclerosis: Real Life Study
Canan Duman İlki, Tuncay Gündüz, Murat Kürtüncü, Zuhal Yapici, Serra Sencer, Mefküre Eraksoy
Sayfa 0

10.
Multipl Sklerozlu Hastalarda Ardışık Postural Perturbasyonlara Adaptasyonun Değerlendirilmesi
Investigation of Adaptation to Successive Postural Perturbations in Patients with Multiple Sclerosis
Yeliz Salcı, Ecem Karanfil, Ender Ayvat, Ayla Fil Balkan, Jale Karakaya, Songül Aksoy, Kadriye Armutlu, Aslı Kurne, Rana Karabudak
Sayfa 0

11.
Nörofibromatozis Tip 1 İlişkili Multiple Pleksiform Nörofibromlar: Bir Olgu Sunumu
Neurofibromatosis Type 1 Related Multiple Plexiform Neurofibromas: A Case Report
Tamer Bayram, DERYA Bayram, Hülya Tireli
Sayfa 0

12.
Seksen Yaş Üstü Varfarin Kullanan İnme Tanılı Hastalarda Prognoz: Klinik Gözlem
Prognosis of Stroke Patients Using Warfarin Treatment Over Eighty Years Old: Clinical Observation
R. Gokcen Gozubatik-Celik, Hayriye Kucukoglu, Eda Coban, Songul Senadim, Ayhan Koksal
Sayfa 0

13.
Reversibl Hipertansif Ensefalomiyelopati Sendromu
Reversible Hypertensive Encephalomyelopathy Syndrome
Ozlem Kayim Yildiz
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

14.
Serum uric acid level, Alzheimer – type dementia and variation
Joob Beuy, Viroj Wiwanitkit
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

15.
Stiff Person Sendromu-Seyrek Saptanan Antikor, Olgu Sunumu
Stiff Person Syndrome-The Less Common Antibody, Case Report
Hüseyin Nezih Özdemir, Derya Yöndem, Seren Kaplan, Figen Gökçay
Sayfa 0

16.
Akut İskemik İnmede Serum P- Selektin ve TAFI (Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor) düzeylerinin Karotis Arter İntima Media Kalınlığı ile İlişkisi
The relation between serum P-Selectin, Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI) levels and carotid artery intima-media thickness in acute ischemic stroke
Dilek Yılmaz, Seda Aladag Kurt, Aslıhan Onay, Resul Karakus, Belgin Koçer
Sayfa 0

17.
Depresyonun Tanısı ve Sağaltımında Nöroloğun Yeri
The Role of Neurologist in the Assessment and Treatment of Depression
Emre Kumral, Fatma Ece Bayam
Sayfa 0

18.
Serebral Venöz Trombozda elektroensefalografi
The significance of electroencephalography in the follow-up of patients with Cerebral Venous Thrombosis?
Halil Onder
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin 
© Copyright 2020 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale