e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 24 Sayı : 3 Yıl : 2018

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Tekrarlayıcı büyük oksipital sinir bloklarının servikojenik baş ağrısında etkileri
The effects of repetitive greater occipital nerve blocks on cervicogenic headache
Devrimsel Harika Ertem, İlhan Yılmaz


2.
Asimetrik Ağrılı Radikülonevritle Prezente Bir Nöroborelyoz Olgusu
A Neuroborreliosis Case Presenting With Asymmetrical Painful Radiculoneuritis
Helin Cansu Serindağ, Eda Çoban, Yeşim Kaykı, Aysun Soysal


3.
Parkinson hastalığının nadir bir non-motor semptomu: Radiküler orijini taklit eden şiddetli ağrı
A rare non-motor symptom of Parkinson’s disease: Severe pain mimicking radicular origin
Halil Önder, Umut Doğu Aktürk

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

4.
Tedavi edilebilir bir miyopati: Hipotiroidi miyopatisi
A Treatable reason of myopathy: Hypothyroidism
Sibel Üstün Özek, Canan Emir, Selma Aygünoğlu, Cihat Örken

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

5.
Mitral valv prolapsusu, migren ve manyetik rezonans görüntülemede beyaz cevher hiperintensiteleri arasındaki ilişki
Association between mitral valve prolapse, migraine and white matter hyperintensities on magnetic resonance imaging
Aynur Yılmaz Avcı, Münire Kılınç Toprak, Hatice Lakadamyalı, Sinan Akıncı


6.
Merkezi Sinir Sisteminde MOG Otoimmünitesinin Klinik ve Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi
Clinical and Prognostic Evaluation of MOG Autoimmunity in Central Nervous System
Volkan Taşdemİr, Murat Kürtüncü

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

7.
Klinik olarak tamamen düzelen bilateral paramedian talamik infarkt
Clinically complete recovery after bilateral paramedian thalamic infarction
Irem Taşcı, Caner Feyzi Demir, Meryem Bakır

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

8.
Akatizi ve huzursuz bacaklar sendromunun karşılaştırılması: elektrofizyolojik bir çalışma
Comparisons of akathisia and restless legs syndrome: an electrophysiological study
Bengi Gül Türk, Ayşegül Gündüz, Sinem Metin, Barış Metin, Derya Karadeniz, Meral E. Kızıltan


9.
Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniğine Başvuran Epilepsi Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri
Demographic and Clinical Characteristics of Patients With Epilepsy Applying to Neurology Outpaitent Clinic of Erzincan University Mengucek Gazi Education and Research Hospital
Alevtina Ersoy, Ceyda Tanoğlu, Hasan Yaşar, Tuğçe Özdemir Gültekin


10.
Foix-Chavany-Marie opercular syndrome
Ameer Shaker Hadi, Faiq I Gorial, Qusay Abed Fahad, Hayder Adnan Fawzi


11.
SUNCT Tedavisinde IV Lidokain
IV Lidocain In SUNCT Treatment
Ozcan Kocaturk, Mehtap Kocatürk, Levent Ertuğrul İnan


12.
Askerlik Hizmeti ve Nöroloji
Military Service and Neurology
Semai Bek, Güray Koç, Serkan Demir, Zeki Gökçil


13.
İlk yakınma olarak pitoz ve diplopi ile başvuran nörosifiliz: Olgu sunumu
Neurosyphilis with pitosis and diplopia as the first complaint: Case report
Fettah Eren, Recep Aygül, Hakan Ekmekci, Şerefnur Öztürk


14.
Geç Postpartum Dönemde Gelişen Posteriyor Geri Dönüşümlü Ensefalopati Sendromu Olgusu
Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in Late Postpartum Period: A Case Report
Merve Melodi Çakar, Sezgin Kehaya, Hülya Özkan, Babürhan Feyzullah Güldiken

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

15.
İmmatür ve matür sıçanlarda status epileptikus sonrası apoptoz, nöronal hasar, GABA A alfa-1 reseptör miktarı ile davranış, öğrenme ve hafızanın değerlendirilmesi
The assessment of behavior, learning, memory, apoptosis, neuronal damage and amount of GABA A alpha 1 receptor in immature and mature rats after status epilepticus
Ali Sönmez, Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Narin Liman, Ayşe Sönmez


16.
Erzurum İlinde Epilepsi Prevelansı Çalışması
A Study On The Prevalance Of Epilepsy In The Provincial Center Of Erzurum
İdris Kocatürk, Gökhan Özdemir


17.
Nadir bir hemipleji nedeni olarak Cockayne Sendromu: Bir olgu sunumu eşliğinde literatürün gözden geçirilmesi
Cockayne Syndrome as a rare cause of hemiplegia: Review of the literature accompanied by a case report
Beşir Şahin İnceer, Onur Bulut, Yılmaz Savaş


18.
Migrende Endotel Disfonksiyonu ve Serebral Görüntüleme ile Korelasyonu
Correlations between endothelial dysfunction and cerebral imaging in migraine
Hikmet Saçmacı, Meral Mirza, Şükrü Bişiren, Selma Gökahmetoğlu, Recep Saraymen, Abdullah Talaslıoğlu


19.
Akut iskemik inmeye neden olan dev karotis anevrizması
Giant carotid aneurysm that causes of acute ischemic stroke
Fettah Eren, Şerefnur Öztürk

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

20.
Postüral Stabilitenin Nöroanatomisi: Parkinson Hastalığı ile Bağlantıları
Neuroanatomy of Postural Stability: Links to Parkinson’s Disease
Burak Erdeniz, David Selvaraj, Merve Bulut


21.
Spinal Kord Hasarına Sebep Olan Spinal Epidural Hematom
Spinal Epidural Hematoma Leading To Spinal Cord Injury
Berke Aras, Serdar Kesikburun, Emre Adıgüzel, Bilge Yılmaz

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin 
© Copyright 2018 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale