e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 24 Sayı : 4 Yıl : 2018

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Erzurum İlinde Epilepsi Prevelansı Çalışması
A Study On The Prevalance Of Epilepsy In The Provincial Center Of Erzurum
İdris Kocatürk, Gökhan Özdemir


2.
Multipl Skleroz, Nöromyelitis Optika Spektrum Bozuklukları ve Sağlıklı Kontrollerden oluşan Türk Kohortunda Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası ve Maküla Hacminin Spektral Optik Koherans Tomografi ile Değerlendirilmesi.
Analysis of peripapillary retinal nerve fiber layer and macular volume in patients with Multiple Sclerosis, Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders and Healthy Controls with Spectral Domain Optical Coherence Tomography in a Turkish cohort.
Ayşe İlksen Çolpak, Duygu Gülmez Sevim, Aslı Kurne, Sevda Diker, Rana Karabudak, Sibel Kadayıfçılar, Tülay Kansu


3.
Nadir bir hemipleji nedeni olarak Cockayne Sendromu: Bir olgu sunumu eşliğinde literatürün gözden geçirilmesi
Cockayne Syndrome as a rare cause of hemiplegia: Review of the literature accompanied by a case report
Beşir Şahin İnceer, Onur Bulut, Yılmaz Savaş


4.
Migrende Endotel Disfonksiyonu ve Serebral Görüntüleme ile Korelasyonu
Correlations between endothelial dysfunction and cerebral imaging in migraine
Hikmet Saçmacı, Meral Mirza, Şükrü Bişiren, Selma Gökahmetoğlu, Recep Saraymen, Abdullah Talaslıoğlu


5.
Akut iskemik inmeye neden olan dev karotis anevrizması
Giant carotid aneurysm that causes of acute ischemic stroke
Fettah Eren, Şerefnur Öztürk

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

6.
Postüral Stabilitenin Nöroanatomisi: Parkinson Hastalığı ile Bağlantıları
Neuroanatomy of Postural Stability: Links to Parkinson’s Disease
Burak Erdeniz, David Selvaraj, Merve Bulut


7.
Yakın Refleks Spazmı: Klinik Görünüm
Spasm of the near reflex: Clinical Appearance
Ezgi Yakupoğlu, Yusuf Emre Doğan, Nihan Parasız Yükselen, Pelin Doğan Ak, Eren Gözke

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

8.
Spinal Kord Hasarına Sebep Olan Spinal Epidural Hematom
Spinal Epidural Hematoma Leading To Spinal Cord Injury
Berke Aras, Serdar Kesikburun, Emre Adıgüzel, Bilge Yılmaz

Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

9.
Tekrarlayıcı büyük oksipital sinir bloklarının servikojenik baş ağrısında etkileri
The effects of repetitive greater occipital nerve blocks on cervicogenic headache
Devrimsel Harika Ertem, İlhan Yılmaz
 
© Copyright 2018 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale