e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 3 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Spontan İntrakranyal Hipotansiyona Bağlı Bilateral Subdural Hematom Olgusu
A Case of Bilateral Subdural Hematoma Related to Spontaneous Intracranial Hypotension
Özge Öcek, Levent Öcek
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

2.
Limbik tipte bellek bozukluğunun saptanması için pratik bir aygıt: 5 Kelime Testi
A practical tool for the detection of limbic-type-memory deficit: 5-Word-Test
Gül Kayserili, Zerrin Yıldırım, Özgül Vupa Çilengiroğlu, Görsev G. Yener
Sayfa 0

3.
Serebral Mikrokanamalar
Cerebral Microbleeds
Çağla Akı
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

4.
Multipl Skleroz Hastalarının Yağ Profilleri ve Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi: Kontrollü Tanımlayıcı Çalışma
Determination of lipid profile and anthropometric measurements of multiple sclerosis patients: a controlled descriptive study
Gülşen Delikanlı Akbay, Erdinç Karakullukçu, Aslı Akyol Mutlu, Halit Tanju Besler
Sayfa 0

5.
Akut iskemik inmede IV tromboliz sonra diffuse alveolar kanama
Diffuse Alveolar Hemorrhage after IV thrombolysis for Acute Ischemic Stroke
Mehtap Kocaturk, Halil Ay, Özcan Kocaturk
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

6.
Huzursuz Bacaklar Sendromunda Enflamasyonun Nötrofil-lenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranları ile Değerlendirilmesi
Inflammation with Neutrophil-to-lymphocyte Ratio and Platelet-to-lymphocyte Ratio in Restless Legs Syndrome
ALİ ZEYNALABİDİN TAK, Yıldızhan Şengül
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

7.
Talamik Hemorojide İzole Görme Bozukluğu
Isolated Visual Loss in Thalamic Hemorrhage
Emre Cem Esen, Abdullah Taha Arslan, Raif Çakmur
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

8.
Parkinson hastalığında nöroprotektif tedaviler
Neuroprotective treatments in Parkinson’s disease
Elif Çınar, Gul Yalcin Cakmakli, Banu Cahide Tel
Sayfa 0

9.
Nonkonvülzif status epileptikus ile başvuran herpes ensefalitinde periyodik deşarjlar: EEG ve nörolojik durumu arasındaki zamansal ilişkinin ayrıntılı ilüstrasyonu
Periodic discharges in herpes encephalitis presenting with non-convulsive status epilepticus: A detailed demonstration of the temporal correlation between EEG and neurological status
Halil Onder, Fatih Temoçin
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

10.
Primer Santral Sistemi Anjiiti-Klinikoradyolojik Bulgular
Primary Central Nervous System Angiitis-Clinicoradiological Findings
Ozlem Kayim Yildiz
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

11.
Primer SSS Lenfoması: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, Olgu Sunumu
Primary CNS Lymphoma: Diffuse Large B Cell Lymphoma, Case Report
Asuman Ali, Cemile Haki, Fatma Oz Atalay, Ramazan Yalçın
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

12.
Reversibl Hipertansif Ensefalomiyelopati Sendromu
Reversible Hypertensive Encephalomyelopathy Syndrome
Ozlem Kayim Yildiz
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

13.
Jüvenil Miyoklonik Epilepside EFHC1 geni ile ilişkili yatkınlık: Türkiye’den ilk olgu sunumu
Susceptibility to Juvenil Myoclonic Epilepsy associated with EFHC1 gene: First case report in Turkey
Pınar Bekdik Şirinocak, Baris Salman, Yesim Kesim, Nerses Bebek, Betul Baykan, Sibel Aylin Ugur Iseri
Sayfa 0

14.
Multipl Skleroz ve İnme ayırıcı tanısında otoantikor ve viral serolojik incelemelerin katkısı.
The value of autoantibody and viral serological examinations in differential diagnosis of Multipl Sclerosis and Stroke.
Ahmet Şair, Utku Ogan Akyıldız, Berna Korkmazgil, Nefati Kiylioglu
Sayfa 0 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale