e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 24 Sayı : 4 Yıl : 2018

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Erzurum İlinde Epilepsi Prevelansı Çalışması
A Study On The Prevalance Of Epilepsy In The Provincial Center Of Erzurum
İdris Kocatürk, Gökhan Özdemir
Sayfa 0

2.
Multipl Skleroz, Nöromyelitis Optika Spektrum Bozuklukları ve Sağlıklı Kontrollerden oluşan Türk Kohortunda Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası ve Maküla Hacminin Spektral Optik Koherans Tomografi ile Değerlendirilmesi.
Analysis of peripapillary retinal nerve fiber layer and macular volume in patients with Multiple Sclerosis, Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders and Healthy Controls with Spectral Domain Optical Coherence Tomography in a Turkish cohort.
Ayşe İlksen Çolpak, Duygu Gülmez Sevim, Aslı Kurne, Sevda Diker, Rana Karabudak, Sibel Kadayıfçılar, Tülay Kansu
Sayfa 0

3.
Serebral Venöz Tromboz elektroensefalografi ile takip edilebilir mi?: Bir olgu eşliğinde tartışma
Cerebral venous thrombosis can be followed by electroencephalography: Accompanied by a case discussion
Yağmur İnalkaç Gemici
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

4.
Nadir bir hemipleji nedeni olarak Cockayne Sendromu: Bir olgu sunumu eşliğinde literatürün gözden geçirilmesi
Cockayne Syndrome as a rare cause of hemiplegia: Review of the literature accompanied by a case report
Beşir Şahin İnceer, Onur Bulut, Yılmaz Savaş
Sayfa 0

5.
Migrende Endotel Disfonksiyonu ve Serebral Görüntüleme ile Korelasyonu
Correlations between endothelial dysfunction and cerebral imaging in migraine
Hikmet Saçmacı, Meral Mirza, Şükrü Bişiren, Selma Gökahmetoğlu, Recep Saraymen, Abdullah Talaslıoğlu
Sayfa 0

6.
Herediter Transtiretin Amiloidozis Hastalarında İnotersen Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği
Efficacy and Safety of Inotersen Therapy in Hereditary Transthyretin Amyloidosis Patients
Faruk Uğur Doğan, Murat Kürtüncü
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

7.
Akut iskemik inmeye neden olan dev karotis anevrizması
Giant carotid aneurysm that causes of acute ischemic stroke
Fettah Eren, Şerefnur Öztürk
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

8.
Hemiserebellar ensefalomalaziye bağlı gelişen Holmes tremoru ve valproik asit tedavisi ile düzelme
Holmes’ tremor due to hemi-cerebellar encephalomalacia and improvement with valproic acid therapy
Halil Önder
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

9.
Postüral Stabilitenin Nöroanatomisi: Parkinson Hastalığı ile Bağlantıları
Neuroanatomy of Postural Stability: Links to Parkinson’s Disease
Burak Erdeniz, David Selvaraj, Merve Bulut
Sayfa 0

10.
Yakın Refleks Spazmı: Klinik Görünüm
Spasm of the near reflex: Clinical Appearance
Ezgi Yakupoğlu, Yusuf Emre Doğan, Nihan Parasız Yükselen, Pelin Doğan Ak, Eren Gözke
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

11.
Spinal Kord Hasarına Sebep Olan Spinal Epidural Hematom
Spinal Epidural Hematoma Leading To Spinal Cord Injury
Berke Aras, Serdar Kesikburun, Emre Adıgüzel, Bilge Yılmaz
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

12.
Tekrarlayıcı büyük oksipital sinir bloklarının servikojenik baş ağrısında etkileri
The effects of repetitive greater occipital nerve blocks on cervicogenic headache
Devrimsel Harika Ertem, İlhan Yılmaz
Sayfa 0

13.
Pediatrik Multipl Sklerozda Fingolimod ve Interferon Beta-1a'nın karşılaştırılması
Trial of Fingolimod versus Interferon Beta-1a in Pediatric Multiple Sclerosis
Miraç Ayşen Ünsal
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

14.
Alzheimer Tipi Demans Tanılı Hastalarda Cinsiyete ve Evrelere Göre Serum Ürik Asit Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Serum Uric Acid Levels According to Gender and Stage for Alzheimer-type Dementia Patients
Tamer Yazar, Hülya Olgun Yazar
Sayfa 0

15.
Inflammation with Neutrophil-to-lymphocyte Ratio and Platelet-to-lymphocyte Ratio in Restless Legs Syndrome
Sora Yasri, Viroj Wiwanitkit
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

16.
Spinal Subaraknoid Hemoraji: Olgu Sunumu
Spinal Subarachnoid Hemorrhage: Case Report
Serhat Yıldızhan
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
17.
Erişkin Kas Hastalarında Fiziksel Aktivitenin Objektif ve Subjektif Değerlendirmesi
Objective and Subjective Assessment of Physical Activity in Adults with Muscle Diseases
Fatma Ayvat, Ender Ayvat, Özge Onursal Kılınç, Muhammed Kılınç, Sibel Aksu Yıldırım, Ersin Tan
doi: 10.4274/tnd.80106  Sayfa 0 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale