e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 26 Sayı : 1 Yıl : 2020

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Erken Dönem Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntülemede Akut İskemik Lezyon Özelliklerinin İnme Alt Tipleri ile İlişkisi
Lesion Patterns on Early Diffusion Weighted Magnetic Resonance and Ischemic Stroke Subtypes
Güven Ayaz, Baburhan GULDIKEN, Sezgin KEHAYA, Ozer Aynaci
Sayfa 0

2.
İlk Semptomunu Sinir Sistemi Tutulumu İle Gösteren Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu
Acquired Immune Deficiency Syndrome With Nervous System Involvement As First Symptom
Zeynep Unluturk, Eylem Degirmenci, Selda Sayın Kutlu
Sayfa 0

3.
Acute cervical myelitis: a rare complication of varicella zoster virus infection
Acute cervical myelitis: a rare complication of varicella zoster virus infection
Pelin Pelit, Khayala Aghamirzayeva, Ersin Tan, Nese Dericioglu
Sayfa 0
Makale Özeti

4.
Sıradışı bir düşük ayak vakası: tek kurşun yaralanması ile bilateral peroneal sinir paralizisi
An unusual case of footdrop: bılateral common peroneal nerve palsy by one bullet gunshot ınjuryY
Gonca Sağlam
Sayfa 0

5.
Nöromiyelitis optika ve relapslı inflamatuar optik nöropati hastalığı ve Aquaporin 4 gen polimorfizmi
Aquaporin 4 gene polymorphisms in neuromyelitis optica and recurrent optic neuritis
Arman Cakar, Canan Ulusoy, Elif Sinem İplik, Cem Ismail Kucukali, Erdem Tuzun, Murat Kürtüncü
Sayfa 0

6.
Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşu Polikliniklerine Başvuran Popülasyonda İnme Farkındalığı
Awereness of stroke in population applied to out patents clinics at tertiary health institution
Buket Tuğan Yıldız, Mustafa Gökçe, Hamza Şahin
Sayfa 0

7.
Kronik alkolizm zemininde akut etil alkol intoksikasyonu sırasında meydana gelen bilateral frontal hemorajik nekroz olgusu eşliğinde literatürün gözden geçirilmesi
Bilateral frontal hemorrhagic necrosis associated with acute ethanol poisoning on the basis of chronic alcoholism: Case report and review of literature
Irem Tasci, Meryem Bakır
Sayfa 0

8.
Kavernöz sinüs kondrosarkomu
Chondrosarcoma of the cavernous sinus
Esin Kurtulus Ozturk, Saffet Ozturk, Suzan Saylisoy
Sayfa 0
Makale Özeti

9.
Acil Serviste Akut İnme Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi: İki Yıllık Analiz
Evaluation of Patients Diagnosed with Acute Stroke in the Emergency Department: Two-Year Analysis
Tamer Çolak, HALİL İLKER YENCİLEK, Oya Kalaycioglu, KAAN ÇELİK, BELİZ ÖZTOK TEKTEN
Sayfa 0

10.
Parkinson Hastalığında Düşmeyi Öngördüren Faktörler: Motor ve Non-motor Bulgular İle Farklı Çift Görev Aktivitelerinin Birlikte İncelenmesi
Factors Predicting Falls in Parkinson's Disease: Investigation of Motor, Non-motor Findings and Different Dual Task Activities
zeynep tufekcioglu, Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu, Emrah ZİREK, basar Bilgic, Hakan Gürvit, Hasmet Hanagasi
Sayfa 0

11.
İzole vertigo ile başvuran baziler arter sendromlu bir hastada yanlış-negatif difüzyon-ağırlıklı görüntüleme
False-negative diffusion-weighted imaging in a patient with basilar artery syndrome presenting with isolated vertigo
Halil Onder
Sayfa 0
Makale Özeti

12.
Nörolojik Hastalıklarda Palyatif Bakım İhtiyacı
Palliative Care Requirement In Neurological Diseases
Gülhan Sarıçam, Kadriye Kahveci, Doğan Akdoğan
Sayfa 0

13.
Status Epileptikusta Görülen Reversibl Manyetik Görüntüleme Bulguları: Olgu Sunumu
Reversible Magnetic Resonance İmaging Lesions in Status Epilepticus: Case Report
Sibel Üstün Özek, Cihat Örken, Doga Coskun sönmez, Kemal Harmancı
Sayfa 0
Makale Özeti

14.
Nörolojik Bakış Açısından COVID-19
The COVID-19 Pandemic and Neurology
Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.2020.73669  Sayfa 0

15.
Çocukluk çağı Bell paralizisinde asiklovirin etkinliği
The Efficacy of Acyclovir in Childhood Bell’s Palsy
Gürkan Gürbüz
Sayfa 0

16.
Trombektomi ile tedavi edilen orta serebral arter oklüzyolarında ilk pas sonucu rekanalizasyonun ortalama platelet hacmi, platelet sayısı ve platelet lenfosit oranı ile ilişkisi
The relationship between mean platelet volume, platelet count, platelet lymphocyte ratio and recanalization success in first pass thrombectomy of middle cerebral artery occlusions
Nihat Sengeze, Semih Giray
Sayfa 0

17.
İnmede trombolitik tedavi: Türkiye’den basılmış çalışmaların meta-analizi
Thrombolytic therapy for stroke in Turkey: Meta-analysis of published case series
Mustafa Çetiner, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topcuoglu
Sayfa 0

18.
Atipik Parkinson sendromlarinin stratejik yeni tedavi yöntemleri
Update on therapeutic strategies for atypical parkinsonian syndromes
Mehdi Maghbooli, Vida Mohammadzadeh, Mehran Yousefi
Sayfa 0

DERLEMELER
19.
Covid-19 ve Nöroloji
Covid-19 and Neurology
Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.galenos.2020.73384  Sayfa 0 
© Copyright 2020 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale