e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 1 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Lateral Femoral Kutanöz Sinirinin kör ve ultrason eşliğinde yapılan blokajının değerlendirilmesi
Blind vs ultrasound guidance injections. Lateral femoral cutaneous nerve blockage revisited.
Berke Aras, Emre Adiguzel, FATİH TOK
Sayfa 0

2.
Joubert sendromlu bir olguda difüzyon tensör görüntüleme
Diffusion tensor imaging in a case with Joubert syndrome
Mehmet Haydar Atalar, Bülent Yıldız, Özlem Kayım Yıldız
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

3.
İdiyopatik Parkinson Hastalığı Tanılı Hastalarda Evrelere Göre CRP/Albümin Oranlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of CRP/Albumin Ratio According to Stage in Patients with Idiopathic Parkinson Disease
Tamer Yazar, Hülya Olgun Yazar
Sayfa 0

4.
Guillain Barre sendromlu hastalarda prognozla ilişkili faktörler
Factors associated with prognosis in patients with Guillain Barre Syndrome
Mustafa Çetiner, Murat Seyit, Gönül Akdağ, Hayri Demirbaş, Özge Temel, Sibel Canbaz Kabay
Sayfa 0

5.
Zeka geriliği ve Epilepsi'si olan Çocuklarda Kalıtsal Metabolik Hastalıklar için Metabolik Tarama
Metabolic Screening for Inherited Metabolic Disorders in Children with Intellectual Disability and Epilepsy
Pembe Soylu Ustkoyuncu, ahmet sami güven, Hatice Gamze Poyrazoğlu, Songül Gökay, Fatih Kardas, Mustafa Kendirci, Ikbal Gokcek, yasemin Altuner Torun
Sayfa 0

6.
Lejyoner Hastalığının Nörolojik Belirtisi
Neurological Manifestation Of Legionnaire's Disease
Burcu Işık, Ferhat Arslan
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

7.
Nörosarkoidoz: tanımı ve konsensüs tanı ölçütleri
Neurosarcoidosis: definition and consenus diagnostic criteria
Mücahid Erdoğan, Dilek Atakli
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

8.
OTONOM SEMPTOMLU NÖBETLER ve EPİLEPSİDE BEKLENMEYEN ANİ ÖLÜMLER (SUDEP)
SEIZURES WITH AUTONOMİC SYMPTOMS and SUDDEN UNEXPECTED DEATH OF EPILEPSY (SUDEP)
Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Çiğdem Özkara
Sayfa 0

9.
Multipl Skleroz Hastalarının Atak Tedavisinde Yüksek Doz Kortikosteroid Kullanımının Erken ve Geç Dönem Ağır Morbiditeye Yol Açan Yan Etkileri: Uzun Dönem Gözlem Sonuçları
Side Effects of High Dose Corticosteroid Use in the Treatment of Patients with Multiple Sclerosis in Early and Late Severe Morbidity: Long-term Observation Results
Sami Ömerhoca, Sinem Yazıcı Akkaş, Zerrin Yıldırım Haşimoğlu, Sebatiye Erdoğan, Nilufer Kale
Sayfa 0

10.
Brakial arter yoluyla karotis artere stent uygulaması
Stenting of the carotid artery by using the brachial artery
GOKHAN OZDEMIR, GOZDE ONGUN
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

11.
Ardahan İlinin İnme İnsidansı ve İldeki İnme Hastalarının Demografik Özellikleri
Stroke Incidence And Demographic Properties Of Patients In Ardahan Province
Mehmet Hamamcı
Sayfa 0

12.
Relapsing-remitting multiple skleroz hastalarında subkütan ofatumumab
Subcutaneous ofatumumab in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis
Halil Önder
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

13.
Huzursuz bacak sendromunda 25 (OH) D vitamini düzeylerinin hastalık şiddeti ve uyku kalitesi ile olan ilişkisi
The relationship of 25(OH) vitamin D levels with disease severity and sleep quality
Arife Çimen Atalar
Sayfa 0

14.
Alzheimer Tipi Demans Tanılı Hastalarda Cinsiyete ve Evrelere Göre Serum Ürik Asit Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Serum Uric Acid Levels According to Gender and Stage for Alzheimer-type Dementia Patients
Tamer Yazar, Hülya Olgun Yazar
Sayfa 0

15.
İdyopatik İntrakranyal Hipertansiyonda Nöro-Görüntülemenin Tanıya Katkısı
Diagnostic Contribution Of Neuroimaging In Idiopathic Intracranial Hypertension
Bedia Samancı, Erdi Şahin, Yavuz Samancı, Esme Ekizoğlu, Nilüfer Yeşilot, Oğuzhan Çoban, Betül Baykan
Sayfa 0

16.
Inflammation with Neutrophil-to-lymphocyte Ratio and Platelet-to-lymphocyte Ratio in Restless Legs Syndrome
Sora Yasri, Viroj Wiwanitkit
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

17.
Spinal Subaraknoid Hemoraji: Olgu Sunumu
Spinal Subarachnoid Hemorrhage: Case Report
Serhat Yıldızhan
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

18.
Prechtl Kalitatif Genel Hareket Analizinin Nörolojik Değerlendirme ile Korelasyonu; Süt Çocuğu Muayenesinde İnspeksiyonun Önemi
The Correlation Between Prechtl Qualitative Assessment of General Movements and Neurological Assessment; The Importance of Inspection in Infants Examination
Nihan Hande Akçakaya, Turgay Altunalan, Tuba Derya Doğan, Arzu Yılmaz, Zuhal Yapıcı
Sayfa 0

19.
Tekrarlayıcı büyük oksipital sinir bloklarının servikojenik baş ağrısında etkileri
The effects of repetitive greater occipital nerve blocks on cervicogenic headache
Devrimsel Harika Ertem, İlhan Yılmaz
Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
20.
Erişkin Kas Hastalarında Fiziksel Aktivitenin Objektif ve Subjektif Değerlendirmesi
Objective and Subjective Assessment of Physical Activity in Adults with Muscle Diseases
Fatma Ayvat, Ender Ayvat, Özge Onursal Kılınç, Muhammed Kılınç, Sibel Aksu Yıldırım, Ersin Tan
doi: 10.4274/tnd.80106  Sayfa 0 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale