e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 25 Sayı : 2 Yıl : 2019

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Wilson hastalığında ‘’dev panda’nın yüzü’’ işareti
“Face of Giant Panda” sign in Wilson disease
Mehmet Atalar, Nisa Başpınar
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

2.
Spontan İntrakranyal Hipotansiyona Bağlı Bilateral Subdural Hematom Olgusu
A Case of Bilateral Subdural Hematoma Related to Spontaneous Intracranial Hypotension
Özge Öcek, Levent Öcek
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

3.
Limbik tipte bellek bozukluğunun saptanması için pratik bir aygıt: 5 Kelime Testi
A practical tool for the detection of limbic-type-memory deficit: 5-Word-Test
Gül Kayserili, Zerrin Yıldırım, Özgül Vupa Çilengiroğlu, Görsev G. Yener
Sayfa 0

4.
Serebral Mikrokanamalar
Cerebral Microbleeds
Çağla Akı
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

5.
Ankilozan Spondilit ve Multipl Skeroz Birlikteliği: TNF-alfa antagonist tedavisi mi tetikledi ya da raslantısal mı?
Coexistence of Ankylosing Spondylitis and Multiple Sclerosis: Trigger with TNF-alpha Antagonist Therapy or A Coincidental?
Bahar Say, Ufuk Ergün
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

6.
İnmeli hastalarda varfarine uyumu etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Determination of factors which impact adherence to warfarin in patients with stroke
Zeliha Tülek, CANSU POLAT-DUNYA, Refika Reva Çiftçioğlu, HİMMET DERECİ
Sayfa 0

7.
Multipl Skleroz Hastalarının Yağ Profilleri ve Antropometrik Ölçümlerinin Belirlenmesi: Kontrollü Tanımlayıcı Çalışma
Determination of lipid profile and anthropometric measurements of multiple sclerosis patients: a controlled descriptive study
Gülşen Delikanlı Akbay, Erdinç Karakullukçu, Aslı Akyol Mutlu, Halit Tanju Besler
Sayfa 0

8.
Akut iskemik inmede IV tromboliz sonra diffuse alveolar kanama
Diffuse Alveolar Hemorrhage after IV thrombolysis for Acute Ischemic Stroke
Mehtap Kocaturk, Halil Ay, Özcan Kocaturk
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

9.
Joubert sendromlu bir olguda difüzyon tensör görüntüleme
Diffusion tensor imaging in a case with Joubert syndrome
Mehmet Haydar Atalar, Bülent Yıldız, Özlem Kayım Yıldız
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

10.
İdiyopatik Parkinson Hastalığı Tanılı Hastalarda Evrelere Göre CRP/Albümin Oranlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of CRP/Albumin Ratio According to Stage in Patients with Idiopathic Parkinson Disease
Tamer Yazar, Hülya Olgun Yazar
Sayfa 0

11.
Guillain Barre sendromlu hastalarda prognozla ilişkili faktörler
Factors associated with prognosis in patients with Guillain Barre Syndrome
Mustafa Çetiner, Murat Seyit, Gönül Akdağ, Hayri Demirbaş, Özge Temel, Sibel Canbaz Kabay
Sayfa 0

12.
Huzursuz Bacaklar Sendromunda Enflamasyonun Nötrofil-lenfosit ve Trombosit-lenfosit Oranları ile Değerlendirilmesi
Inflammation with Neutrophil-to-lymphocyte Ratio and Platelet-to-lymphocyte Ratio in Restless Legs Syndrome
ALİ ZEYNALABİDİN TAK, Yıldızhan Şengül
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

13.
Talamik Hemorojide İzole Görme Bozukluğu
Isolated Visual Loss in Thalamic Hemorrhage
Emre Cem Esen, Abdullah Taha Arslan, Raif Çakmur
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

14.
Over Kanserli Bir Hastada Leptomeningeal Karsinomatozis-MRG Bulguları
Leptomeningeal Carcinomatosis in A Patient with Ovarian Cancer
Ozlem Kayim Yildiz
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

15.
Zeka geriliği ve Epilepsi'si olan Çocuklarda Kalıtsal Metabolik Hastalıklar için Metabolik Tarama
Metabolic Screening for Inherited Metabolic Disorders in Children with Intellectual Disability and Epilepsy
Pembe Soylu Ustkoyuncu, ahmet sami güven, Hatice Gamze Poyrazoğlu, Songül Gökay, Fatih Kardas, Mustafa Kendirci, Ikbal Gokcek, yasemin Altuner Torun
Sayfa 0

16.
Parkinson hastalığında nöroprotektif tedaviler
Neuroprotective treatments in Parkinson’s disease
Elif Çınar, Gul Yalcin Cakmakli, Banu Cahide Tel
Sayfa 0

17.
Nonkonvülzif status epileptikus ile başvuran herpes ensefalitinde periyodik deşarjlar: EEG ve nörolojik durumu arasındaki zamansal ilişkinin ayrıntılı ilüstrasyonu
Periodic discharges in herpes encephalitis presenting with non-convulsive status epilepticus: A detailed demonstration of the temporal correlation between EEG and neurological status
Halil Onder, Fatih Temoçin
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

18.
Primer Santral Sistemi Anjiiti-Klinikoradyolojik Bulgular
Primary Central Nervous System Angiitis-Clinicoradiological Findings
Ozlem Kayim Yildiz
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

19.
Primer SSS Lenfoması: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, Olgu Sunumu
Primary CNS Lymphoma: Diffuse Large B Cell Lymphoma, Case Report
Asuman Ali, Cemile Haki, Fatma Oz Atalay, Ramazan Yalçın
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

20.
Klinik izole sendromlu hastalarda serum nörofilamentlerinin prognostik değeri
Prognostic value of serum neurofilaments in patients with clinically isolated syndromes
ipek gungor dogan
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

21.
Quality Of Life In Patients With Drug Resistant Epilepsy
Hari Krishan Aggarwal, Deepak Jain, Avina Bishnoi
Sayfa 0

22.
Rekküren Ağrılı Oftalmoplejik Nöropati: 5 atak öyküsü olan bir vaka
Recurrent Painful Ophthalmoplegic Neuropathy: A Case Report with Five Episodes
Ahmet Batuhan Çıplak, Arife Çimen Atalar, Nurettin Yavuz, Ufuk Emre
Sayfa 0

23.
Reversibl Hipertansif Ensefalomiyelopati Sendromu
Reversible Hypertensive Encephalomyelopathy Syndrome
Ozlem Kayim Yildiz
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

24.
OTONOM SEMPTOMLU NÖBETLER ve EPİLEPSİDE BEKLENMEYEN ANİ ÖLÜMLER (SUDEP)
SEIZURES WITH AUTONOMİC SYMPTOMS and SUDDEN UNEXPECTED DEATH OF EPILEPSY (SUDEP)
Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Çiğdem Özkara
Sayfa 0

25.
Ardahan İlinin İnme İnsidansı ve İldeki İnme Hastalarının Demografik Özellikleri
Stroke Incidence And Demographic Properties Of Patients In Ardahan Province
Mehmet Hamamcı
Sayfa 0

26.
Jüvenil Miyoklonik Epilepside EFHC1 geni ile ilişkili yatkınlık: Türkiye’den ilk olgu sunumu
Susceptibility to Juvenil Myoclonic Epilepsy associated with EFHC1 gene: First case report in Turkey
Pınar Bekdik Şirinocak, Baris Salman, Yesim Kesim, Nerses Bebek, Betul Baykan, Sibel Aylin Ugur Iseri
Sayfa 0

27.
Multipl Skleroz Hastalarında Alternatif-Tamamlayıcı Tedavilerin Kullanım Sıklığı
The Prevalence of Alternative-Complementary Therapies in Patients with Multiple Sclerosis
Gokcen Gozubatik-Celik, Musa Öztürk, Serap ALTIN, Mesrure Köseoğlu, Hande Sariahmetoglu, Mesude Tutuncu, Aysun Soysal
Sayfa 0

28.
Multipl Skleroz ve İnme ayırıcı tanısında otoantikor ve viral serolojik incelemelerin katkısı.
The value of autoantibody and viral serological examinations in differential diagnosis of Multipl Sclerosis and Stroke.
Ahmet Şair, Utku Ogan Akyıldız, Berna Korkmazgil, Nefati Kiylioglu
Sayfa 0

29.
Multipl Sklerozda eşlik eden Ankilozan Spondilitin tedaviye etkisi ne düzeydedir? Bir direnç söz konusu olabilir mi?
What is the effect of accompanying ankylosing spondylitis in treatment of multiple sclerosis? Is there a resistance?
Ezgi Akyıldız Tezcan, Hakan Ekmekci, GOKHAN OZDEMIR, Haluk Gumus, Serefnur Ozturk
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

30.
White epidermoid with ‘cerebral shading sign’
Venkatraman Indiran
Sayfa 0
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
31.
Erişkin Kas Hastalarında Fiziksel Aktivitenin Objektif ve Subjektif Değerlendirmesi
Objective and Subjective Assessment of Physical Activity in Adults with Muscle Diseases
Fatma Ayvat, Ender Ayvat, Özge Onursal Kılınç, Muhammed Kılınç, Sibel Aksu Yıldırım, Ersin Tan
doi: 10.4274/tnd.80106  Sayfa 0 
© Copyright 2019 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale