e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 24 Sayı : 1 Yıl : 2018

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
 
  Arama


Turk J Neurol: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Normal basınçlı hidrosefali patofizyolojisi üzerine yeni bir teknik: Gilenfatik MRG?
A novel technique regarding the pathophysiology of Normal pressure hydrocephalus: Glymphatic MRI?
Halil Önder
 (120 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

2.
Nadir bir Myelopati nedeni; Os Odontoideum
A rare cause of myelopathy; Os Odontoideum
Mehmet Balal, Zeynep Selcan Şanlı, Meltem Demirkıran
 (121 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

3.
Tuberoskleroz ile ilişkili, tedaviye dirençli fokal başlangıçlı nöbetler için yardımcı everolimus tedavisi: 3 aşamalı, randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma
Adjunctive everolimus therapy for treatment-resistant focal-onset seizures associated with tuberous sclerosis (exıst-3): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled study
Mustafa Karaoğlan
 (119 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

4.
Nöromusküler hastalarda gövde kontrolünün değerlendirilmesi: Gövde Bozukluk Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği
Assessment of trunk control in patients with neuromuscular diseases: Validity and reliability of the Trunk Impairment Scale
Yasemin Parlak Demir, Sibel Aksu Yıldırım
 (141 kere görüntülendi)

5.
Santral Sinir Sistemi Angiosarkomu-Bir Olgu Sunumu
Central Nervous System Angıosarcoma: A Case Report
Ummu Serpil Sarı, Ayşın Kısabay, Gülgün Yılmaz Ovalı, Hatice Mavioğlu, Sinem Zeybek, Erkin Özgiray, Muhammed Fatih Sarı, Yeşim Ertan
 (99 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

6.
Kronik Migren: Hastalık yükü, komorbidite ve tedavi
Chronic Migraine: Burden, Comorbidities and Treatment
Aynur Özge, Derya Uluduz, Osman Özgür Yalın, Seden Demirci, Uğur Uygunoğlu, Aksel Siva
 (155 kere görüntülendi)

7.
Atipik Ramsay Hunt Sendromu Ve Varisella-Zoster Virus Ensefaliti Birlikteliği
Coexistence Of Atypical Ramsay Hunt Syndrome And Varicella-Zoster Virus Encephalitis
Bilge Koçer, Ayşe Seda Eren, Selim Selçuk Çomoğlu
 (126 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

8.
Çapraz serebellar diaşizis
Crossed cerebellar diaschisis
Bülent Yıldız, Neslihan Köse, Mehmet Haydar Atalar, Halil Çaylak, Özlem Kayım Yıldız
 (164 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

9.
SOD1(L144F) ve C9ORF72 Gen Mutasyonları Saptanan İki Aile ve ALS'ye Genel Bakış
Detected SOD1 (L144F) and C9orf72 Gen Mutation of Two Families and Overview of ALS
Nazlı Gamze Bülbül, Yaprak Seçil, Nazlı Başak, Yeşim Beckmann, Hatice Sabiha Türe, Ceren Tunca, Aslıhan Özoğuz
 (183 kere görüntülendi)

10.
kortikal körlüğün ayırıcı tanısı, creutzfeldt jakob hastalığı, heidenhain varyantı
differantial diagnosis of cortical blindness, creutzfeldt jakob disease, heidenhain variant
Yasemin Dinç, Ezgi Sezer Eryıldız, Atilla Özcan Özdemir
 (119 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

11.
Kardiak Etyoloji Dışlanan Akut İskemik İnme Hastalarında EKG Değişiklikleri ve Prognostik Etkileri
ECG changes and their prognostic effect in acute ischemic stroke patients without cardiac etiology
Aydın Kaya, Yıldız Arslan, Öner Özdoğan, Figen Tokuçoğlu, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu
 (142 kere görüntülendi)

12.
Asimetrik alt ekstremite atrofisi ile başvuran bir siringomiyeli olgusunda elektrofizyolojik bozukluklar
Electrophysiological abnormalities in a syringomyelia case referred for asymmetrical lower limb atrophy
Onur Akan, Mehmet Barış Baslo
 (130 kere görüntülendi)

13.
İnme merkezinde inme sonrası nöbetin değerlendirilmesi
Evaluation of seizure after stroke in stroke unit
Yasemin Dinç, Gülnur Tekgöl Uzuner, Büşra Emir
 (179 kere görüntülendi)

14.
Dabigatranın Etkisinin Tersine Çevrilmesi İçin İdarucizumab-Tüm Kohort Analizi (RE-VERSE AD çalışması)
Idarucizumab for Dabigatran Reversal-Full Cohort Analysis (RE-VERSE AD study)
Esme Ekizoglu
 (100 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

15.
Herpes Simpleks Ensefaliti Sonrası Gelişen Kluver-Bucy Sendromu Olgusu
Kluver-Bucy Syndrome after Herpes Simplex Encephalitis
Kasım Mulhan, Songül Şenadım, Elif Söylemez, Betül Tekin Güveli, H. Dilek Ataklı
 (238 kere görüntülendi)

16.
Peripheral Blood B Cell Distribution of Patients with Multiple Sclerosis
Joob Beuy, Viroj Wiwanitkit
 (52 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

17.
Bariatrik Cerrahi Sonrası Gelişen Periferik Sinir Komplikasyonları
Peripheric Nerve Complications After Bariatric Surgery
Bekir Enes Demiryurek, Kerem Karaman, Ali Bal
 (126 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

18.
Postmenopausal female with unilateral involuntary movements
Venkatraman Indiran, Amish Aggarwal, T Ramachandra Prasad
 (97 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

19.
Sydenham koresi rekürrensi
Recurrence of Sydenham's chorea
Gülten Tata
 (107 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

20.
Kortiko bazal sendrom ile prezente olan sporadik Creutzfeldt-Jakob hastalığı: Nadir bir olgu
Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease presenting as Corticobasal Syndrome: A Rare Case
Murat Gültekin, Recep Baydemir, Mehmet Fatih Göl, Meral Mirza
 (132 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

21.
Nörolojide Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
The Assesment of Efficacy of Traditional and Complementary Medicine Practices in Neurology
Hale Zeynep Batur Çağlayan, Esra Erkoç Ataoğlu, Seda Kibaroğlu
 (193 kere görüntülendi)

22.
Parkinson Hastalığının Prodromal Döneminde Travmatik Beyin Hasarı?
Traumatic Brain Injury in the Prodromal Phase of Parkinson Disease?
Halil Önder
 (97 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

23.
Saat çizme testinin iki farklı puanlama sisteminin Türkiye normları ve geçerlik-güvenirlik çalışması
Validity, reliability and Turkish norm scores of the clock drawing test for two different scoring systems
Derya Durusu Emek Savaş, Deniz Yerlikaya, Görsev G. Yener
 (159 kere görüntülendi)

24.
Akut Orta Serebral Arter İnfarktı Olan Bir Hasta Neden Entübe Olur?
Why Does A Patient With Acute Middle Cerebral Artery Infarction Being Intubated?
Tuğçe Mengi, Taner Çalışkan, Özgecan Kaya, Erdem Yaka
 (165 kere görüntülendi)

25.
Atipik Baş Ağrısı İle Başvuran Pnömosinüs Dilatans Olgusu
A case of pneumosinus dilatans presenting with atypical headache
Mehmet Hamamcı, Melih Pekcan, Zeynep Erdoğan Çetin, Refah Sayın, Levent Ertuğrul İnan
 (37 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

26.
Üç Kelime – Üç Şekil Testinin orijinal ve paralel formlarının karşılaştırılması üzerine bir çalışma
A study on comparison of original and parallel forms of Three Words and Three Shapes Test
Çiğdem Kudiaki, Asli Aslan, Dilem Dinc
 (61 kere görüntülendi)

27.
Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis in children: a case report
Hajar Rhouda, Khadija Abboudi, Yamna Kriouile
 (53 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

28.
Dural sinüs varisi ve arteriovenöz malformasyona eşlik eden distrofik intrakraniyal kalsifikasyon
Dystrophic intracranial calcification accompanying varix of the dural sinus and arteriovenous malformation
Mehmet Haydar Atalar, Rıfat Nuri Şener, Bülent Yıldız, Özlem Kayım Yıldız
 (76 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

29.
Parkinson Hastalarında Derin Beyin Stimülasyonunun Yaşam Kalitesine Etkisi
Effect of Deep Brain Stimulation on Quality of Life in Parkinson’s Disease Patients
Esra Dogru Huzmeli, Atilla Yilmaz
 (133 kere görüntülendi)

30.
Esansiyel tremor ve Aleksitimi
Essential Tremor and Alexithymia
Yıldızhan Şengül, Hakan Serdar Şengül, Elif Gökçal, İsmet Üstün, Ahmet Öztürk, Onur Yılmaz, Gülsen Babacan Yıldız
 (64 kere görüntülendi)

31.
Husursuz Bacaklar Sendromunda İnflamasyonun Nötrofil-Lenfosit Ve Trombosit-Lenfosit Oranları İle Değerlendirilmesi
Evaluation Of Inflammation With Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio And Platelet-To-Lymphocyte Ratio In Restless Legs Syndrome
Ali Zeynal Abidin Tak, Yıldızhan Şengül
 (74 kere görüntülendi)

32.
Lentiform fork belirtisi: Nöroradyolojik özellikleri ve ayırıcı tanısı
Lentiform fork sıgn: Neuroradiological features and differential diagnosis
Fettah Eren, Ahmet Hakan Ekmekci, Şerefnur Öztürk
 (54 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

33.
Postpartum santral sinir sistemi tutulumu ile giden miliyer tüberküloz
Miliary Tuberculosis with involvement of central nervous system
Mehmet Balal, Aslıhan Candevir Ulu, Meltem Demirkıran
 (54 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

34.
İlk yakınma olarak pitoz ve diplopi ile başvuran nörosifiliz: Olgu sunumu
Neurosyphilis with pitosis and diplopia as the first complaint: Case report
Fettah Eren, Recep Aygül, Hakan Ekmekci, Şerefnur Öztürk
 (106 kere görüntülendi)

35.
Beyin sapı lezyonlarında posterior auriküler kas yanıtının araştırılması
Posterior auricular muscle response: observations in brainstem lesions
Yeşim Gülen Abanoz, Yasin Abanoz, Yasemin Akıncı, Ayşegül Gündüz, Eser Buluş, Melih Tütüncü, Sabahattin Saip, Meral Erdemir Kızıltan
 (56 kere görüntülendi)

36.
MS olgularında prognoz - özürlülük biyoişaretçileri. Son 5 yıla ait literatürün gözden geçirilmesi
Prognostic - disability biomarkers in MS. Review of last five years of the literature
Nefati Kiylioglu
 (61 kere görüntülendi)

37.
Cinsel Aktivite Baş Ağrısı Ve Yanlış Pozitif Baziller Arter Fenestrasyonu
Sexual Headache And False Positive Basilar Artery Fenestration
Buse Rahime Hasırcı Bayır, Kemal Tutkavul, Yılmaz Çetinkaya, İbrahim Anıl Tuncer, Hülya Tireli
 (54 kere görüntülendi)

38.
Zaman Dilimi Değişikliği, Biyolojik Saat ve Nöroloji
Shift in Time Zone, The Biological Clock and Neurology
Feray Güleç, Raika Durusoy Onmuş, Neşe Çelebisoy
 (67 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

39.
İzole Serebellar Bulgular İle Başlangıç Gösteren Creutzfeldt-Jakob Hastalığı
Sporadic Creutzfeldt-Jacob Disease With Isolated Cerebellar Findings At Onset
Nurettin Yavuz, Yüksel Erdal, Ufuk Emre, Arife Çimen Atalar, Osman Özgür Yalın
 (58 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

40.
Temporal Hornlar: Akut Tıkayıcı Hidrosefalide Ventriküler Sistemin Balans Bobinleri?
Temporal Horns: Balance Coils of Ventricular System in Acute Obstructive Hydrocephalus?
Halil Önder, İ. Samet Daltaban
 (47 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

41.
Çocukluk çağı dirençli epilepsilerine ketojenik diyet uygulamalarının etkisi
The effect of ketogenic diet treatment to childhood drug resistant epilepsy
Gizem Özata Uyar, Nevin Şanlıer
 (304 kere görüntülendi)

42.
Okskarbazepin'e bağlı gelişen değişken tip Av blok
Variable type of AV block induced to okskarbazepin
Özcan Örsçelik, Buğra Özkan, Ertan Emre Şahin, Ozan Sakarya, Ahmet Çelik, Mehmet Necdet Akkuş, İsmail Türkay Özcan
 (62 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Düzeltilmemiş Tam Metin

43.
Asimetrik Ağrılı Radikülonevritle Prezente Bir Nöroborelyoz Olgusu
A Neuroborreliosis Case Presenting With Asymmetrical Painful Radiculoneuritis
Helin Cansu Serindağ, Eda Çoban, Yeşim Kaykı, Aysun Soysal
 (46 kere görüntülendi)

44.
Mitral valv prolapsusu, migren ve manyetik rezonans görüntülemede beyaz cevher hiperintensiteleri arasındaki ilişki
Association between mitral valve prolapse, migraine and white matter hyperintensities on magnetic resonance imaging
Aynur Yılmaz Avcı, Münire Kılınç Toprak, Hatice Lakadamyalı, Sinan Akıncı
 (22 kere görüntülendi)

45.
Akatizi ve huzursuz bacaklar sendromunun karşılaştırılması: elektrofizyolojik bir çalışma
Comparisons of akathisia and restless legs syndrome: an electrophysiological study
Bengi Gül Türk, Ayşegül Gündüz, Sinem Metin, Barış Metin, Derya Karadeniz, Meral E. Kızıltan
 (45 kere görüntülendi)

46.
Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniğine Başvuran Epilepsi Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri
Demographic and Clinical Characteristics of Patients With Epilepsy Applying to Neurology Outpaitent Clinic of Erzincan University Mengucek Gazi Education and Research Hospital
Alevtina Ersoy, Ceyda Tanoğlu, Hasan Yaşar, Tuğçe Özdemir Gültekin
 (76 kere görüntülendi)

47.
Foix-Chavany-Marie opercular syndrome
Ameer Shaker Hadi, Faiq I Gorial, Qusay Abed Fahad, Hayder Adnan Fawzi
 (22 kere görüntülendi)

48.
SUNCT Tedavisinde IV Lidokain
IV Lidocain In SUNCT Treatment
Ozcan Kocaturk, Mehtap Kocatürk, Levent Ertuğrul İnan
 (50 kere görüntülendi)

49.
Askerlik Hizmeti ve Nöroloji
Military Service and Neurology
Semai Bek, Güray Koç, Serkan Demir, Zeki Gökçil
 (30 kere görüntülendi)

50.
İnme Hastalarında Nütrisyonel Yaklaşım ve Tedavi, Türkiye İçin Uzman Görüşü
Nutritional Approach and Treatment in Patients with Stroke, An Expert Opinion for Turkey
Ethem Murat Arsava, İbrahim Aydoğdu, Levent Güngör, Canan Togay Işıkay, Erdem Yaka
 (139 kere görüntülendi)

51.
İmmatür ve matür sıçanlarda status epileptikus sonrası apoptoz, nöronal hasar, GABA A alfa-1 reseptör miktarı ile davranış, öğrenme ve hafızanın değerlendirilmesi
The assessment of behavior, learning, memory, apoptosis, neuronal damage and amount of GABA A alpha 1 receptor in immature and mature rats after status epilepticus
Ali Sönmez, Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Narin Liman, Ayşe Sönmez
 (21 kere görüntülendi) 
© Copyright 2018 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale