e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Download for Issue.

Volume : 22 Issue : 4 Year : 2016

Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Submit Your Article Login
Turkish Journal of Neurology Indexed By
 
  Search


Hot Water Epilepsy: Presentation of Three Cases [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2016; 22(4): 181-183 | DOI: 10.4274/tnd.79446  

Hot Water Epilepsy: Presentation of Three Cases

Yusuf Ehi1, Sefer Üstebay2, Döndü Ülker Üstebay2, İnan Gezgin3, Şeyho Cem Yücetaş3
1Kafkas University, Faculty Of Medicine, Neurology Department, Kars
2Kafkas University, Faculty Of Medicine, Pediatry Department, Kars
3Kafkas University, Faculty Of Medicine, Brain Surgery Department, Kars

Hot water epilepsy (HWE) is a reflex epilepsy that develops after pouring hot water on the head; seizures are induced through tactile and temperature-related stimuli. The number of cases reported worldwide is low, with most cases in Turkey and India. The exact pathophysiology of HWE is unknown but patients are thought to have abnormal thermoregulation systems with seizures that emerge due to the stimulation of a particular region in the brain cortex via contact of hot water on the skin of the head. We investigated the pathogenesis of this disorder through a literature review and by presenting the clinical and laboratory findings of three patients with HWE. Fortunately, HWE can largely be prevented; however, if non-reflexive seizures co-occur with HWE, proper medical treatment can be added to ensure seizure-free follow-up.

Keywords: Hot water, epilepsy, reflex epilepsy


Sıcak Su Epilepsisi: Üç Olgunun Sunumu

Yusuf Ehi1, Sefer Üstebay2, Döndü Ülker Üstebay2, İnan Gezgin3, Şeyho Cem Yücetaş3
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Sıcak suyun baştan aşağı dökülmesi ile oluşan, taktil ve sıcaklığa bağlı stimuluslarla uyarılan nöbetlerin ortaya çıktığı refleks epilepsi tipi sıcak su epilepsisi (SSE) olarak tanımlanmıştır. Literatürde en çok Türkiye ve Hindistan’dan olgu bildirilmesine rağmen tüm dünyada bildirilmiş olgu sayısı azdır. SSE’nin patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir, ancak hastaların anormal bir termoregülasyon sistemlerinin olduğu, kafa derisinin sıcak suyla teması ile beyin korteksindeki belirli bir bölgenin uyarılması nedeniyle nöbetlerin ortaya çıktığı düşünülmektedir. Çalışmamızda, SSE olan üç hastanın klinik ve laboratuvar bulguları sunularak hastalığın patogenezi literatür eşliğinde incelenmiştir. SSE, gerekli önlemler alındığında çoğunlukla önlenebilen bir refleks epilepsi tipidir. Ancak hastalarda SSE ile birlikte non-refleksif nöbetler de eşlik ediyorsa, uygun medikal tedavi alınan önlemlere eklenerek nöbetsiz başarılı takip sürelerine ulaşılabilir.

Anahtar Kelimeler: Sıcak su, epilepsi, refleks epilepsi


Yusuf Ehi, Sefer Üstebay, Döndü Ülker Üstebay, İnan Gezgin, Şeyho Cem Yücetaş. Hot Water Epilepsy: Presentation of Three Cases. Turk J Neurol. 2016; 22(4): 181-183

Corresponding Author: Yusuf Ehi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF (English)
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2017 Turkish Journal of Neurology
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale