e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Download for Issue.

Volume : 22 Issue : 4 Year : 2016

Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Submit Your Article Login
Turkish Journal of Neurology Indexed By
 
  Search


Charles Bonnet Syndrome: Three Cases [Turk J Neurol]
Turk J Neurol. 2016; 22(4): 184-187 | DOI: 10.4274/tnd.25986  

Charles Bonnet Syndrome: Three Cases

Aygün Akbay Özşahin, Zeynep Çiğdem Diler, Sevinç Çelik, Gülay Kenangil, Füsun Domaç
Erenköy Mental Health Research Hospital

Charles Bonnet syndrome (CBS) is characterized by the presence of visual hallucinations due to the decrease in visual acuity or loss of vision without any pschiatric problem. We report three patients of aged 73, 76, and 75 years with a severe loss of vision due to ocular diseases and visual hallucinations. Case 1 was a man aged 73 years who presented with visual hallucinations that completely recovered after cataract surgery. Case 2 was woman aged 75 years with severe visual impairment from end-stage age-related macular degeneration, thus visual hallucinations continued to persist. Case 3 was legally blind with CBS-type visual hallucinations and amnestic dementia syndrome. CBS may terminate spontaneously or continue for months or years. Ideally, the patient should be considered for ophthalmologic intervention. Although CBS is benign, the visual hallucinations can cause great anxiety for patients. Patients should be warned about the adverse effects of pharmacologic therapy. Cognitive decline may occur at early stages or later.

Keywords: Charles Bonnet syndrome, visual hallucination, dementia


Charles Bonnet Sendromu: Üç Olgu

Aygün Akbay Özşahin, Zeynep Çiğdem Diler, Sevinç Çelik, Gülay Kenangil, Füsun Domaç
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Charles Bonnet sendromu (CBS) görme kaybı veya görme keskinliğinin azalmasıyla ortaya çıkan ve herhangi bir psikopatolojinin eşlik etmediği görsel halüsinasyonlarla giden sendromdur. CBS tanısı ile izlenen 73 ve 76 yaşında erkek ile 75 yaşında kadın üç ayrı olgunun klinik özellikleri incelenmiştir. Tipik CBS’ye ait görsel halüsinasyonları olan birinci olgu katarakt operasyonundan sonra tamamen düzelmiş, maküler dejenerasyonu olan ikinci olgunun şikayetleri devam etmiş ve tedaviye bağlı ekstrapiramidal yan etkiler gelişmiştir. Üçüncü olguda katarakt operasyonuna bağlı ileri derecede görme bozukluğu ve görsel halüsinasyonlarla birlikte amnestik demans tablosu da mevcuttur. CBS kendiliğinden iyileşebilir veya aylarca, yıllarca sürebilir. Görme bozukluğunun düzeltilebilmesi önemli bir tedavi aşamasıdır. İyi prognozlu kabul edilse de bazı hastalarda ciddi anksiyete yaratabilir. Hastalar tedavi arayışlarında yan etkiler konusunda da uyarılmalıdır. Bilişsel fonksiyonlar hastalığın başlangıcında veya ileri döneminde kısmen etkilenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Charles Bonnet sendromu, görsel halüsinasyonlar, demans


Aygün Akbay Özşahin, Zeynep Çiğdem Diler, Sevinç Çelik, Gülay Kenangil, Füsun Domaç. Charles Bonnet Syndrome: Three Cases. Turk J Neurol. 2016; 22(4): 184-187

Corresponding Author: Aygün Akbay Özşahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF (Turkish)
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
© Copyright 2017 Turkish Journal of Neurology
Home        |        Contact
LookUs & OnlineMakale